18 februari 2020

Friesland Lease denkt vandaag al aan de wereld van morgen. Zo lopen wij voorop in het aanbieden van innovatieve mobiliteitsoplossingen die niet alleen slim en vitaal zijn, maar ook duurzaam én groen! Niet alleen de impact op het bedrijf maar ook op de omgeving speelt een belangrijke rol. Friesland Lease is actief met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij zijn dan ook trots dat we het CO2-prestatieladder certificaat opnieuw hebben ontvangen!

CO2-prestatieladder

Friesland Lease denkt vandaag al aan de wereld van morgen. Zo lopen wij voorop in het aanbieden van innovatieve mobiliteitsoplossingen die niet alleen slim en vitaal zijn, maar ook duurzaam én groen! Niet alleen de impact op het bedrijf maar ook op de omgeving speelt een belangrijke rol. Friesland Lease is actief met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij zijn dan ook trots dat we het CO2-prestatieladder certificaat hebben ontvangen!

De CO2-prestatieladder

Friesland Lease heeft zich gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Dit instrument helpt organisaties bij het op structurele wijze verminderen van CO2-uitstoot. Niet alleen binnen het eigen bedrijf maar ook binnen projecten en stakeholders. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, sinds 2011 beheerder van de CO2-prestatieladder licht toe: ‘’Het certificaat dient niet zozeer om de regelgeving te benadrukken, maar juist om te laten zien welke impact een onderneming kan maken op de CO2-uitstoot reductie. Organisaties die zich laten certificeren volgens de prestatieladder zullen dit ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient. Bijvoorbeeld in lagere energiekosten, materiaalbesparing én innovatiewinst.’’

Wilt u graag meer achtergrondinformatie? Eerder publiceerde Friesland Lease dit artikel, met alle ins- en outs over de CO2-prestatieladder.

CO2-prestatieladder - Friesland Lease
CO2-uitstoot reduceren

Met het CO2-prestatieladder certificaat stapt Friesland Lease in op niveau 3. Dit houdt in dat Friesland Lease de CO2-uitstoot van de onderneming inzichtelijk maakt en zich actief inzet om het te reduceren. Daarom heeft Friesland Lease voor u zichtbaar gemaakt hoe de ontwikkeling van de CO2-uitstoot reductie eruit ziet. Het omvat een analyse van de voortgang binnen het bedrijf en een toekomstplan over hoe Friesland Lease in de toekomst de reductie wil voortzetten. Benieuwd? Lees de publicatie hier!

Wij helpen u graag op weg

Wilt u graag meer informatie over hoe u kan bijdragen aan het reduceren van de CO2-uitstoot? Neem contact op met Friesland Lease via het contactformulier. Wij informeren u graag hoe de mobiliteitsoplossingen van Friesland Lease u hierin kunnen ondersteunen.

Volg nieuwe ontwikkelingen op de voet. Laat u inspireren.