15 februari 2018

CO2-uitstoot in Nederland wordt voor ongeveer 15% veroorzaakt door transport. Wereldwijd gezien is dit zelfs bijna 25%! Maar toch gaat slechts een klein deel van de financiering naar deze sector.

CO2 uitstoot transport in Nederland

De sector van transport zorgt voor ongeveer 15% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Met name de luchtvaart speelt hierin een grote rol. Maar ook het goederenvervoer over de weg zorgt voor steeds meer CO2-uitstoot. En dat terwijl we – zeker in Nederland – juist veel aandacht besteden aan het beperken van vervuiling.

Wereldwijd gezien is het nog veel erger. Kijken we ook buiten Nederland, dan blijkt dat bijna een kwart van alle CO2-uitstoot uit de transportsector komt. Dit komt met name door ontwikkelingslanden, die bijna de helft voor hun rekening nemen. Dat geldt overigens niet alleen op het gebied van transport. Want terwijl we in Nederland druk bezig zijn met het scheiden van afval, wordt in Indonesië al het afval op een open plek in het bos verzameld en in brand gestoken.

Financiering voor de mug, maar niet voor de olifant

De gewone mens in een ontwikkelingsland gaat natuurlijk niet in een Tesla rijden. En dat kunnen we ook niet van ze verlangen. Veel mensen hebben immers niet eens een auto. Ze gebruiken het openbaar vervoer of rijden mee in de achterbak van een pick-up.

Kortom, het is cruciaal dat er wereldwijd wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijkheid binnen de transportsector. Toch krijgt deze sector slechts 4,5% van het geld uit het Clean Development Mechanism (CDM). En slechts 12% van het Clean Technology Fund (CTF). Het overgrote deel gaat naar andere oplossingen, zoals hernieuwbare energie.

Over het algemeen krijgen problemen die minder CO2-uitstoot veroorzaken, meer geld om dit op te lossen. Van een mug wordt dus een olifant gemaakt. En van de olifant genaamd transportsector, wordt juist een mug gemaakt!

Maar waarom?

co2-uitstoot in nederland transport friesland leaseHier zijn drie redenen voor. Ten eerste wordt bij het verlenen van een financiering gekeken wat het aanbod van het project zou opleveren qua CO2-uitstoot. Deze methode werkt echter niet voor transport. Het gaat hier namelijk niet om het aanbod, maar om de vraag. Het gaat erom de vraag naar auto’s te verminderen en de vraag naar bijvoorbeeld fietsen of het openbaar vervoer te verhogen.

Ten tweede worden vooral projecten gekozen die niet op andere wijze gefinancierd worden. En in de transportsector wordt wel geïnnoveerd. De gedachte is dat na het succesverhaal van de Tesla, andere bekende automerken ook volgen. Maar met name qua openbaar vervoer zijn er juist enorme winsten te behalen. En daar is wel financiering voor nodig.

Tot slot wordt vooral gefocust op kortetermijnoplossingen. Als een project meteen voordeel oplevert, zal het sneller financiering krijgen dan een project wat jaren in beslag neemt. En bij transport is dat het geval. Het kost immers jaren om bussen te vervangen door elektrische voertuigen. Of om een geheel nieuw metrotraject aan te leggen.

Meedoen met het verminderen van CO2-uitstoot in Nederland

Wat kan uw bedrijf doen om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen? U kunt het goede voorbeeld geven en bijdragen aan een schoon milieu. Heeft u bijvoorbeeld al gedacht aan een leasefiets voor uw medewerkers? Met een (high-speed) e-bike staan ze niet meer in de file en zijn ze gezonder bezig – voor zowel zichzelf als het milieu.

Volg nieuwe ontwikkelingen op de voet. Laat u inspireren.