22 maart 2018

Zijn we wel zo groen bezig? Om de klimaatdoelen van 2020 te halen, moet er nog veel gebeuren. Dat blijkt uit het Global Mobility Report. Maar wat moet er precies veranderen? Lees het in dit blog!

De klimaatdoelen van 2020

Klimaatdoelen zijn opgesteld om de wereld een beetje groener te maken. De auto’s worden daarom schoner. Energielabels worden belangrijker. Wij worden ons steeds meer bewust van klimaatverandering. En duurzaamheid staat hoog in de politieke agenda. Kortom, we doen ons best om de klimaatdoelen van 2020 te halen. Ook op het gebied van mobiliteit moest er veel veranderen. De vraag is echter: is er inmiddels progressie gemaakt? Zijn we eigenlijk wel groen genoeg bezig?

Het Global Mobility Report wijst uit dat het nog niet goed genoeg gaat. Er is nog een lange weg te gaan richting duurzame mobiliteit…

klimaatdoelen van 2020 halen friesland lease

SuM4All

Het rapport is opgesteld door Sustainable Mobility for All (SuM4All). Deze beweging is opgericht naar aanleiding van het klimaatakkoord van 2016. Het is een organisatie die naar alle waarschijnlijkheid erg belangrijk zal worden de komende jaren. Ze wordt ook niet voor niets gesteund door invloedrijke partijen zoals de Verenigde Naties en de World Health Organization.

Met SuM4All is er eindelijk een organisatie die wereldwijd onderzoek doet naar de transportsector. Een organisatie die wereldwijd data verzamelt en metingen verricht. Hiermee laat ze zien of we de juiste richting op gaan. En zorgt ze dat overheden gerichte investeringen kunnen doen om de CO2-uitstoot door transport te verminderen.

Klimaatdoelen halen: beetje bij beetje

Duurzame mobiliteit is het uiteindelijke doel van SuM4All en het is ook een van de klimaatdoelen. Maar om dit doel te behalen, moet tegelijkertijd aan 4 kleinere doelstellingen gewerkt worden. En uit het rapport blijkt dat hier nog veel winst behaald moet worden. Bij iedere doelstelling is er een passend voorbeeld van wat er beter moet.

1) Universele toegang

Ongeveer 450 miljoen mensen in Afrika hebben geen toegang tot (openbaar) vervoer. Dat is meer dan 70% van de bevolking buiten grote steden. Mobiliteit is voor iedereen.

2) Efficiëntie

Bij het transporteren van een container avocado’s van Kenia naar Nederland moet er 200 keer gestopt worden en moeten in totaal 20 documenten ondertekend worden. Door dergelijke processen efficiënter te laten verlopen, verdienen de Keniaanse boeren er meer aan.

3) Veiligheid

Ieder jaar sterven bijna 1,3 miljoen mensen op de weg. Daarnaast raken tientallen miljoenen gewond. Niet alleen de voertuigen moeten anders, de infrastructuur ook.

4) Groene mobiliteit

23% van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door transport. Als we niet veranderen, groeit de uitstoot in de komende 20 jaar met nog eens 40%. Groene mobiliteit is daarom essentieel.

Ook Friesland Lease zet zich in voor een duurzame transportsector – en specifiek voor groene mobiliteit. Wij bieden de mogelijkheid om elektrische voertuigen te leasen opdat we samen een steentje bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. En dat hoeft niet per se een elektrische auto te zijn, maar dat kan ook met de leasefiets. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Volg nieuwe ontwikkelingen op de voet. Laat u inspireren.