Dikke Zunigerd - Friesland Lease

Dikke Zunigerd Award

Brandstofkosten maken een groot onderdeel uit van de totale autokosten, waar over het algemeen te weinig aandacht voor is bij de wagenparkbeheerders/leaserijders. Om de bewustwording en besparingsmogelijkheden voor de werkgever te stimuleren heeft Friesland Lease de De Dikke Zunigerd Award ontwikkeld. Wie wil besparen op brandstofkosten en afrekenen met de vooroordelen van onzuinige leaserijders? De Dikke Zunigerd Award is hiervoor een uiterst interessante mogelijkheid. De award stimuleert leaserijders spaarzaam rijgedrag te ontwikkelen en heeft als doel om de zuinigste leaserijder te belonen. Friesland Lease toont hiermee haar betrokkenheid door met u mee te denken over kostenbesparing.
Om deel te kunnen nemen aan de Dikke Zunigerd Award en kosten te besparen op de brandstofkosten zijn er een aantal spelregels:

  • Een auto moet een vaste bestuurder of een vast team van bestuurders hebben;
  • Een brandstofpas moet opgenomen zijn in de lease;
  • De kilometerstand moet worden ingevuld bij het tanken.

De deelnemers die na een van tevoren vastgestelde periode de zuinigste score heeft behaald, wint de Dikke Zunigerd Award.

Hoe wordt er gemeten?

Het daadwerkelijk brandstofverbruik zal worden afgezet tegen het normverbruik dat opgegeven is door de fabrikant van de auto. Deze twee cijfers worden tegen elkaar afgezet waaruit een percentage naar voren komt. Dit percentage, bijvoorbeeld 87%, geeft 87 punten. Degene met de hoogste score wordt de winnaar van de Dikke Zunigerd Award.

Waarom u voor de Dikke Zunigerd Award kiest

  • Besparen op brandstofkosten
  • Bewustwording duurzaam rijgedrag door uw medewerkers
  • Medewerkers bewust maken van het niewe rijden
  • Bijdrage aan een schoner wagenpark d.m.v. CO₂ reductie
  • De titel: ‘Dikke Zuinigerd’, de eer en de award
  • Fun door onderlinge competitie-element voor uw medewerkers

Bekijk productleaflet