Hoe gaan wij om met eventuele verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden?

Friesland Lease biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy van u, (potentiele) klant bij Friesland Lease is belangrijk voor ons. Het is daarom ons uitgangspunt bij alle activiteiten. Friesland Lease zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons Privacy Statement en met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Hoe gaan wij om met eventuele verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden?

Friesland Lease deelt uw persoonsgegevens niet zomaar met derden

Binnen onze eigen groep (waaronder Daimler groepsvennootschappen, Athlon Car Lease en de Van den Brug groep) delen wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit relevant en noodzakelijk is. Friesland Lease kan uw persoonsgegevens delen met derden waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verkoop en verleningen van onze diensten. Maar dat gebeurt alleen voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden die in dit Privacy Statement worden genoemd. Bijvoorbeeld om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierbij kan worden gedacht aan infrastructuur die ondersteunend is aan onze mobiliteitsoplossingen zoals technische, juridische of financiële diensten.

Friesland Lease zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van dit Privacy Statement. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, nemen wij onder contractuele voorwaarden afdoende maatregelen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Daarnaast is Friesland Lease wettelijk verplicht persoonsgegevens te delen met toezichthoudende, fiscale of  onderzoeksinstellingen.

Kredietwaardigheidsonderzoeken

Kredietwaardigheidsonderzoeken hebben wij uitbesteed aan een derde partij (EDR). Friesland Lease slaat deze  gegevens zelf niet op. Met deze derde partij zijn contractuele afspraken gemaakt om te zorgen dat uw privacy ook daar goed beschermd is. EDR hanteert voor dit onderzoek een strikt privacybeleid dat is te vinden op de website van EDR (www.edrcreditservices.nl). Vóór acceptatie wordt bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) getoetst of u relevante kredietachterstanden heeft. Bij het BKR wordt uw Privé Lease geregistreerd zodra uw Privé Leaseauto of -fiets is  afgeleverd. Als u tijdens de looptijd van uw contract niet of niet tijdig betaalt, zijn wij verplicht dit te registeren  bij het BKR.

Schadeafhandeling

Wij kunnen relevante gegevens delen met betrokken verzekeringsmaatschappijen of andere betrokken partijen  (zoals een dienst verhaalsbijstand). Soms schakelt Friesland Lease een expertisebureau in om de schade te bepalen. Dan wordt met dit expertisebureau relevante informatie gedeeld die nodig is om onderzoek te kunnen doen.  Het schade rapport dat door dit expertisebureau wordt opgemaakt, wordt gedeeld met Friesland Lease. Ook kan  Friesland Lease andere experts inschakelen die zij nodig acht voor het afwikkelen van schade of claims (zoals  een medisch of juridisch expert). Ook de terugkoppeling die Friesland Lease van deze experts terugkrijgt, legt  Friesland Lease vast.

Reparatie, onderhoud en banden

Deze informatie delen wij met onze servicepartners. Friesland Lease voert namelijk niet zelf reparatie-, onderhouds-  en bandendiensten uit. Zij schakelt hiervoor servicepartners in (zoals dealers/ garages, onderhoudsbedrijven, bandenwisselbedrijven). U kunt soms ook direct contact opnemen met een servicepartner. In dat geval verstrekt u zelf uw gegevens aan de servicepartner. De servicepartner koppelt de uitgevoerde werkzaamheden, de kosten daarvan,  uw kilometerstand en uw naam en kenteken aan ons terug.
Bij pechhulp Als u onderweg pech heeft kan Friesland Lease pechhulp regelen, mits u dit in uw contract heeft opgenomen.  Wij hebben hiervoor contracten gesloten met derde partijen zoals gespecialiseerde pechhulpdiensten, sleepdiensten  of partijen die een vervangend voertuig kunnen leveren. Friesland Lease registreert bij pechhulp uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, het kenteken van uw voertuig en de plaats waar bijstand gevraagd en verleend wordt.  Deze informatie deelt Friesland Lease met de derde partij die u bijstaat met uw pechhulp.
Bij vervangend vervoer Bij schade, pech of diefstal kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor vervangend vervoer.  Het verhuurbedrijf registreert dan uw naam, adres, woonplaats en gegevens van uw rijbewijs.

Een tankpas

Als u een tankpas van Friesland Lease heeft gekregen kunt u daarmee brandstof bij een tankstation betalen. Voor de uitgifte van uw tankpas en het administreren van uw tankbeurten verzamelt Friesland Lease de volgende gegevens: uw naam, uw e-mail, het nummer van uw tankpas, het kenteken van uw voertuig, informatie over de brandstof,  de kilometerstand en de bijbehorende kosten. De tankpas wordt door een derde partij uitgegeven en aan u verstrekt. Friesland Lease verstrekt aan deze derde partij uw naam, adres en woonplaats om de pas voor u te maken en aan u  op te sturen.

Friesland Huur

Friesland Lease maakt gebruik van het landelijk waarschuwingssysteem ‘ELENA’, waar geïnformeerd kan worden over klanten die zich eerder niet aan een huurcontract hebben gehouden. Ook het registreren van personen/bedrijven bij ELENA wordt uitgevoerd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In het buitenland De regels over verkeers- of parkeerovertredingen kunnen anders zijn in andere landen. Soms zijn wij wettelijk verplicht om gegevens over de leaserijder te verstrekken aan een bevoegde buitenlandse instantie. Dit kan politie zijn, maar bijvoorbeeld ook een gemeente. De buitenlandse instantie kan zich dan rechtstreeks tot u wenden om te achterhalen wie op dat bewuste moment de bestuurder van het voertuig was zodat tegen die persoon actie kan worden genomen.

Diefstal van de auto

Bij diefstal van de auto of fiets onderzoeken wij de diefstal en kunnen wij relevante gegevens uitwisselen met een gespecialiseerd onderzoeksbureau en met de politie. Wij vragen indien nodig politierapporten op en registreren  die rapporten.

Let op als u onze website verlaat!

U dient zich ervan bewust te zijn dat Friesland Lease niet verantwoordelijk is voor de Privacy Statements of Privacy  Verklaringen van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wanneer u websites van derden  benaderd via onze website raden wij u aan telkens het Privacy Statement of de Privacy Verklaring en disclaimer  van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Wij helpen u graag op weg

Wil u meer informatie over het Privacy beleid bij Friesland Lease? Navigeer via de groene buttons naar meer informatie. Het Friesland Lease Privacy Statement kan te allen tijde worden aangepast door Friesland Lease. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag op weg.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens? Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Welke maatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen? Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Terug naar Privacy & Cookies