Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Friesland Lease biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy van u, (potentiele) klant bij Friesland Lease is belangrijk voor ons. Het is daarom ons uitgangspunt bij alle activiteiten. Friesland Lease zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons Privacy Statement en met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 De wet is ons uitgangspunt

Friesland Lease houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Dat betekent dat bepaalde informatie zoals contracten en facturen worden bewaard zolang dat wettelijk verplicht is.
Friesland Lease bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Omdat wij uw gegevens hebben ontvangen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, hebben wij uw gegevens in ieder geval nodig zolang  het (individuele) contract nog loopt. Ook na einde van het contract hebben wij uw gegevens nog nodig voor de  afhandeling van eventuele (verkeers)boetes en/of schademeldingen. Omdat de praktijk uitwijst dat (met name  buitenlandse) verkeersboetes tot 2 jaar na einde contract nog kunnen binnenkomen, bewaren wij uw persoonsgegevens tot 2 jaar na einde contract. Soms is Friesland Lease wettelijk verplicht bepaalde gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld facturen die op grond van belastingdienstwetgeving minimaal 7 jaar moeten worden bewaard. In die gevallen bewaart Friesland Lease de gegevens zolang wettelijk is opgelegd.

Statistiek en wetenschap

Friesland Lease kan uw persoonsgegevens gebruiken voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. Alleen de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden bewaard, zoals bijvoorbeeld uw postcode. Overige gegevens die wij hiervoor niet nodig hebben (zoals uw naam) worden geanonimiseerd.

Kredietwaardigheidsonderzoek

Bij een kredietwaardigheidsonderzoek krijgt u zowel bij een positieve als een negatieve beoordeling bericht van EDR. Bij een positieve beoordeling krijgt u van Friesland Lease binnen 2 werkdagen de leaseovereenkomst toegestuurd.  Bij een negatieve uitkomst van het kredietwaardigheidsonderzoek zullen uw gegevens na 12 maanden worden  vernietigd door EDR.

Schadeafhandeling

Wij bewaren schadedossiers 5 jaar. Deze termijn is gelijk aan de civielrechtelijke verjaringstermijn. Prospects Hebt u een offerte opgevraagd, maar bent u geen klant geworden? Dan bewaren wij uw gegevens 2 jaar. Na 2 jaar worden uw gegevens door ons verwijderd.

Sollicitanten

Alle sollicitatiegegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen indien u  daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Friesland Lease deze gegevens tot 1 jaar bewaren.

Wij helpen u graag op weg

Wil u meer informatie over het Privacy beleid bij Friesland Lease? Navigeer via de groene buttons naar meer informatie. Het Friesland Lease Privacy Statement kan te allen tijde worden aangepast door Friesland Lease. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag op weg.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens? Welke maatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen? Hoe gaan wij om met eventuele verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden? Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Terug naar Privacy & Cookies