Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Friesland Lease biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy van u, (potentiele) klant bij Friesland Lease is belangrijk voor ons. Het is daarom ons uitgangspunt bij alle activiteiten. Friesland Lease zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons Privacy Statement en met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Verstrekte persoonsgegevens

Friesland Lease kan de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor:

  • De totstandkoming en uitvoering van de leaseovereenkomst;
  • De totstandkoming en uitvoering van de huurovereenkomst;
  • Het uitvoeren van kredietwaardigheidsonderzoeken;
  • Het aanbieden en verbeteren van onze financiële producten en diensten;
  • Opname in ons contract – en relatiebeheerssysteem;
  • Het voorkomen van fraude en witwassen van geld;
  • Het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing en nieuwsbrieven);
  • Het verrichten van marktonderzoek;
  • Syndicatie en securitisatie van financiële producten aan andere financiële instellingen.

Wij helpen u graag op weg

Wil u meer informatie over het Privacy beleid bij Friesland Lease? Navigeer via de groene buttons naar meer informatie. Het Friesland Lease Privacy Statement kan te allen tijde worden aangepast door Friesland Lease. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag op weg.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens? Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Welke maatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen? Hoe gaan wij om met eventuele verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden? Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Terug naar Privacy & Cookies