28 mei 2018

De organisatie denkt dat Nederland de perfecte uitgangspositie heeft voor de inzet van waterstof. VNO-NCW schrijft op haar website: “Fossiele brandstoffen maken plaats voor wind- en zonne-energie.

Waterstofland Nederland

Op 1 juni vindt in Den Haag een conferentie plaats met de naam ‘Nederland Waterstofland’. Ons land is volgens de organiserende partijen bij uitstek geschikt voor het gebruik van zogenaamde ‘groene’ waterstof.
De conferentie wordt georganiseerd door Netbeheer Nederland, werkgeversorganisatie VNO-NCW en TKI Nieuw Gas, dat innovaties op energiegebied wil stimuleren. Behalve de bij deze en andere organisaties betrokken experts zal minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het woord voeren over de toekomstige rol van waterstof in de Nederlandse energievoorziening, die natuurlijk zeker ook voor de autobranche van belang is. Klik dan op deze link.

Volg nieuwe ontwikkelingen op de voet. Laat u inspireren.