Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Friesland Lease biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy van u, (potentiele) klant bij Friesland Lease is belangrijk voor ons. Het is daarom ons uitgangspunt bij alle activiteiten. Friesland Lease zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons Privacy Statement en met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Grondslagen

Friesland Lease verwerkt uw persoonsgegevens steeds strikt rechtmatig. Daarbij hanteren wij doorgaans de volgende grondslagen:

  • Een van u verkregen toestemming voor een of meer specifieke doeleinden;
  • De uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Friesland Lease;
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting van Friesland Lease.

Toestemming

Als u uw gegevens op de website van Friesland Lease invult dan geeft u daarmee toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde duidelijke doeleinden. Lees ons Privacy Statement dus goed door en stel gerust uw vragen voordat u toestemming verleent om voor specifieke doeleinden persoonsgegevens van u te verwerken.

Uitvoering van een overeenkomst

Zodra u gebruik maakt van producten of diensten van Friesland Lease bent u op enigerlei wijze partij bij een overeenkomst met Friesland Lease. Wij zullen uw persoonsgegevens dan gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om die overeenkomst uit te voeren. Alleen zo kunt u gebruikmaken van onze mobiliteitsoplossingen.

Gerechtvaardigd belang

Friesland Lease wil en mag haar eigen bezittingen en belangen beschermen. In dat kader kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken waar wij dat gepast en nodig vinden. Bijvoorbeeld:

  • Ter uitvoering van ons acceptatiebeleid;
  • In het kader van juridische procedures;
  • Om te zorgen dat onze facturen betaald worden;
  • Om onze voorwaarden en andere toepasselijke beleidsopties af te dwingen;
  • Om ons anderszins in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken.

Welke persoonsgegevens wij hierbij verwerken hangt af van de omstandigheden. Maar wij delen alleen die gegevens die nodig zijn voor het doel. Ook met wie wij persoonsgegevens delen hangt af van de omstandigheden. Zo zullen wij bij het uitblijven van een betaling onze vordering uit handen kunnen geven aan een door ons gecontracteerd incassobureau. In dat geval verstrekken wij het incassobureau de relevante gegevens van de vordering. Een ander voorbeeld is dat wij uw kredietwaardigheid kunnen checken en/of ten behoeve van acceptatie (betaalde)  (semi-)openbare bronnen kunnen raadplegen. Hierbij kunnen wij gebruik maken van systemen die aangeboden worden door hierin gespecialiseerde bedrijven. Op basis van de relevante persoonsgegevens (vaak uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum) krijgen wij resultaten terug die wij vervolgens kunnen opslaan in uw dossier.

Voldoen aan een wettelijke verplichting

Friesland Lease moet en wil zich constant houden aan de wet. Dit betekent dat Friesland Lease uw persoonsgegevens (ook) kan verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (inclusief sectoraanbevelingen). Denk hierbij aan Sanctiewetgeving die ons verplicht klanten te toetsen aan sanctielijsten of de verplichtingen die voortvloeien uit het hebben van het Keurmerk Private Lease (zoals het registreren bij het Bureau Krediet Registratie). Ook kan Friesland Lease verplicht zijn medewerking te verlenen aan een verzoek van een openbare of overheidsinstanties (binnen of buiten Nederland).

Wij helpen u graag op weg

Wil u meer informatie over het Privacy beleid bij Friesland Lease? Navigeer via de groene buttons naar meer informatie. Het Friesland Lease Privacy Statement kan te allen tijde worden aangepast door Friesland Lease. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag op weg.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Welke maatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen? Hoe gaan wij om met eventuele verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden? Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Terug naar Privacy & Cookies