Kwaliteitszorg ISO 9001:2015

Het beleid van Friesland Lease is gericht op partnership en duurzaam ondernemen. De organisatie is ervan overtuigd dat dit alleen gewaarborgd kan worden wanneer de zorg voor kwaliteit en MVO een wezenlijk onderdeel vormen van het totale ondernemingsbeleid. Het beleid dat Friesland Lease (inclusief Friesland Huur en Leasefiets) voert bevat de onderstaande uitgangspunten, waarbij de organisatie zich verplicht voelt zich te houden aan de wet- en regelgeving en op toekomstige ontwikkelingen in te spelen.

Kwaliteit

De organisatie streeft naar een maximaal haalbare kwaliteit (zoals reactietijd, deskundig advies, betrouwbaarheid en flexibiliteit). Met het kwaliteitssysteem waarborgt Friesland Lease dat minimaal wordt voldaan aan de verwachtingen en eisen van klanten en overige stakeholders.

Friesland Lease hanteert een geautoriseerd managementsysteem (conform ISO 9001:2015) als middel om de kwaliteit te waarborgen. De medewerkers van Friesland Lease moeten handelen volgens de regels welke zijn vastgelegd in het bedrijfshandboek. Om hieraan te kunnen voldoen worden medewerkers door Friesland Lease structureel geïnformeerd en geïnstrueerd en waar nodig getraind.

MVO

Friesland Lease werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, in samenwerking met haar klanten en stakeholders, met als doel een duurzaam en economisch gezonde onderneming te zijn met een goed toekomstperspectief. De organisatie beseft dat het vinden van een balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met het oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische en sociale aspecten een positief effect heeft op alle betrokken partijen.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt stap voor stap verder verduurzaamd in overeenstemming met de pijlers: People, Planet en Profit.

Download hier onze beleidsverklaring

Het kwaliteitsbeleid is voor relevante belanghebbenden op te vragen bij Sipke Fellinger Kwaliteitsmanager). Via e-mail: sipkefellinger@frieslandlease.nl of telefoonnummer 0512-748238.