De droom van Friesland Lease:

Wij geloven dat mobiliteit schoner, slimmer en vitaler kan. Dit houdt ons in beweging. We kijken continue vooruit en denken verder. En daarom vind je bij Friesland Lease vandaag al de mobiliteitsoplossingen van morgen.

Verbinding tussen de droom (missie) en de ambitie (visie):

Om de droom te verwezenlijken, om te zetten in een haalbare ambitie, is het onzes inziens nodig om het perspectief waarvanuit wordt gewerkt, helder uit te tekenen. Het bieden van duurzame en haalbare initiatieven die de klanten van Friesland Lease verder helpen én die aansluiten op de eigen waarden, is essentieel. Deze (bijna) honderd jaar oude quote van Henri Ford dekt wat ons betreft volledig de lading van dat perspectief:

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”

Dit in ogenschouw nemende is het bijna ondenkbaar dat Friesland Lease geen duurzame, innovatieve alternatieven aandraagt voor vragen van klanten. Alternatieven waaraan ze zelf niet hebben gedacht, omdat ze niet de kennis hebben die Friesland Lease wel heeft. Elkaar verder helpen begint bij het herkennen van de vraag áchter de vraag…

De Ambitie van Friesland Lease:

Friesland Lease is dé Noord-Nederlandse vooroploper in het ontdekken en praktisch toepassen van vernieuwende mobiliteitsoplossingen. Voor onze klanten zijn wij hierin een onmisbare, proactieve partner en voor de wereld om ons heen een kleurrijk en inspirerend voorbeeld van hoe het duurzaam anders kan.’Mobiliteit kan schoner, slimmer en vitaler!’