Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Friesland Lease biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy van u, (potentiele) klant bij Friesland Lease is belangrijk voor ons. Het is daarom ons uitgangspunt bij alle activiteiten. Friesland Lease zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons Privacy Statement en met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? 

Operational Lease

Friesland Lease biedt de zakelijke markt verschillende vormen van Operational Lease. Hebben wij met uw werkgever een contract afgesloten voor het aanbieden van Operational Lease? Dan deelt uw werkgever uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres met ons als u onder dit contract van Operational Lease gebruik wilt maken. Want dan kunnen wij contact met u opnemen om voor u een berekening te maken voor een leaseauto of -fiets en u een offerte toesturen. Als u een leaseauto of -fiets bij Friesland Lease bestelt, leggen wij ook gegevens rondom het voertuig vast (zoals kenteken, type en uitvoering, brandstof, fiscale waarde en bijtellingspercentage). Gedurende de looptijd van het contract, verwerken wij aanvullende informatie die nodig is om uw gebruik van het voertuig te  beheren en het dagelijks beheer van het voertuig af te handelen. Deze gegevens delen wij met uw werkgever  (vaak in de vorm van rapportages).
Om ervoor te zorgen dat ons leaseproduct goed bij u past, kan Friesland Lease een profiel gebruiken. Doordat we  onderzoek hebben gedaan naar de kenmerken van klanten met betalingsachterstanden en van klanten die betrokken zijn geweest bij verduistering of fraude, hebben wij een model ontwikkeld. Dit model kan Friesland Lease gebruiken als u een Operational Lease aanvraagt. Blijkt op basis van dit model dat een overeenkomst met u een hoger risico vormt voor Friesland Lease, dan kan Friesland Lease besluiten geen overeenkomst met u aan te gaan. Dit wordt door een medewerker beoordeeld. Het door ons gebruikte model wordt regelmatig gereviewed en zo nodig aangepast.

Privé Lease

Friesland Lease biedt aan consumenten Privé Lease aan. Als u vragen heeft over een Friesland Lease Privé Leaseauto of Leasefiets kunt u op internet een contactformulier invullen met uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij alleen om uw vraag te beantwoorden. U kunt op internet ook direct een offerte opvragen of een aanvraag indienen.
Als u gebruik wilt maken van de Privé Leaseaanbieding van Friesland Lease ontvangt u een e-mail namens Friesland Lease waarin u erover wordt geïnformeerd dat EDR Credit Services B.V. (hierna ‘EDR’) een kredietwaardigheidsonderzoek gaat uitvoeren. Voor de acceptatie vragen wij u in eerste instantie om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Daarna vragen wij u aanvullende gegevens te uploaden, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs (waarbij u uw pasfoto en burgerservicenummer afschermt), een kopie van uw loonstroken en bankafschriften en eventuele andere relevante gegevens die nodig zijn om uw kredietwaardigheid te kunnen toetsen. Door middel van een persoonlijke pagina op de site van EDR kunt u de gevraagde gegevens aanleveren en zal eventueel een telefonisch interview met u plaatsvinden.
Zodra de acceptatie succesvol is afgerond gaan wij uw Privé Leaseauto of Leasefiets bestellen bij de dealer.  Wij wisselen hiervoor alleen die gegevens uit die nodig zijn om de auto of fiets te kunnen bestellen en afleveren.  Gegevens rondom de auto of fiets vast (zoals kenteken, type en uitvoering, brandstof en fiscale waarde) leggen  wij vast.

Friesland Huur

Friesland Lease biedt zowel de zakelijke als de particuliere markt ook Verhuur aan. Friesland Lease kan met uw werkgever hierover een contract hebben afgesloten. Als u onder dit contract gebruik wilt maken van Verhuur dan deelt uw werkgever uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres met ons. Wij delen uw gegevens met de (externe) ver- huurbedrijven zodat er contact met u kan worden opgenomen om u van een passend Huurvoertuig te kunnen voorzien. Friesland Lease registreert ook het kenteken van uw Huurvoertuig, de bijbehorende kosten, de plaats van aflevering, de huurperiode en de contactpersoon bij de onderneming. Voor de facturering deelt Friesland Lease deze gegevens met uw werkgever.

Betaling van boetes

Parkeerboetes of boetes voor verkeersovertredingen of –misdrijven worden door de organisaties die daarmee zijn belast (zoals het CJIB of gemeentes) doorgestuurd aan de kentekenhouder (Friesland Lease). In voorkomende gevallen leggen wij de informatie vast die wij hebben ontvangen van de bevoegde instanties: het kenteken van het voertuig, de aard, de plaats en het tijdstip van de overtreding en de opgelegde boete.

Reparatie, onderhoud en banden

Voor de veiligheid is het nodig dat er regelmatig reparatie-, onderhouds- en bandendiensten voor uw voertuig  worden uitgevoerd. Hiervoor leggen wij uw naam, uw contactgegevens, uw e-mailadres, het kenteken, het merk,  het model en de onderhoudsgeschiedenis van uw voertuig vast. Bij schadeafhandeling: Het kan voorkomen dat u  schade krijgt aan uw voertuig, mogelijk veroorzaakt door uzelf of door derden. In dat geval kan het nodig zijn de  schade te laten herstellen en/of voor u vervangend vervoer te regelen. Als u schade hebt moet u dit onmiddellijk melden bij onze schadeafdeling. Wij registreren voor schadeafhandeling uw naam, contactgegevens, voertuiggegevens, schade gegevens, gegevens over de aard en omvang van de schade (inclusief foto’s van het voorval) en informatie  over eventuele andere inzittenden. Ook registreren wij relevante gegevens van eventuele derden die bij de schade betrokken zijn, zoals naam, verzekeringsmaatschappij en polisnummer en eventuele schadeclaims van deze derden.  Wij registreren ook de gegevens van eventuele getuigen. Indien beschikbaar registreren wij ook de getuigenverklaringen en/of een door de politie opgemaakt proces-verbaal alsmede alle eventuele overige relevante  gegevens die direct of indirect te maken hebben met de schade.

Business to Business

Friesland Lease onderhoudt contacten met zakelijke relaties via contactpersonen. Van deze contactpersonen verwerken wij de naam en (zakelijke) contactgegevens.
Bij bezoek aan Friesland Lease: Wanneer u Friesland Lease bezoekt, kunnen wij uw naam, het bedrijf waarvoor uw werkt en eventuele contactgegevens registreren. Dit doen wij voor uw en voor onze veiligheid. Om diezelfde reden hangen er camera’s rondom ons pand.

Solliciteren bij Friesland Lease

Gaat u solliciteren bij Friesland Lease? Dan verzamelt Friesland Lease diverse sollicitatiegegevens, zoals uw curriculum vitae en uw sollicitatiebrief of e-mail. Soms vragen wij u ook om getuigschriften en/of een Verklaring Omtrent Gedrag naar ons op te sturen. Het kan ook voorkomen dat wij u een assessment willen laten doen. Daarvan krijgen wij dan (na uw toestemming) het rapport.

Marketing, enquêtes en reclame

Wij hebben graag tevreden klanten. Daarom versturen wij enquêtes naar onze klanten en leaserijders waarin we feedback vragen, onder andere over onze dienstverlening. Wij gebruiken hiervoor uw naam, uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres die wij in ons systeem hebben staan. Wij willen u ook graag op de hoogte houden van relevante informatie, zoals evenementen, speciale aanbiedingen of nieuws over (nieuwe) producten en diensten. Wij gebruiken hiervoor uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en/of informatie over uw interesses die wij al van u hebben of die u zelf hebt doorgegeven voor dit doel.

Websitebezoek

Friesland Lease verzamelt de gegevens die u invult op onze website, als u bijvoorbeeld een contactformulier invult en verstuurt of als u via onze website een klacht indient of suggestie heeft. Daarnaast slaat onze website standaard details op van uw browser zoals de datum, de pagina’s die u bezoekt maar ook om veiligheidsredenen uw IP-adres.  Op de website van Friesland Lease maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn hele kleine tekstbestanden die uw computer ontvangt. Deze tekstbestanden worden vervolgens uitgelezen door een browser (bijvoorbeeld Chrome, Internet Explorer, Firefox of Safari) bij het openen van een internetpagina. Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden, als u bij ons terugkomt. Door cookies zien we ook hoe u onze site gebruikt en wat we nog kunnen verbeteren. Omdat wij cookies gebruiken om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken, hoeft u geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies.

Wanneer u onze website bezoekt ziet u diverse knoppen met betrekking tot social media apps (Facebook, LinkedIn en Twitter). Door op deze knoppen te klikken activeert u een directe link naar de server van het betreffende sociale netwerk. Dit betekent dat Facebook, LinkedIn of Twitter onafhankelijk data kan verzamelen. Hiervoor zijn wij dan ook niet aansprakelijk.
Bij portalen en apps voor leaserijders: Friesland Lease biedt verschillende portals en apps aan leaserijders en wagenparkbeheerders, zoals de Friesland Lease app, die verschillende functies hebben. Deze portals en apps geven gebruikers een eenvoudig overzicht en zij kunnen hiermee snel plannen en betalen waar nodig. In dit overzicht vindt u makkelijk informatie over uw leasevoertuig(en) en uw eigen persoonlijke gegevens. U kunt er ook gemakkelijk schade mee melden en er afspraken voor onderhoud en reparatie vaststellen. Daarnaast kunt u contact opnemen met onze klantenservice of nog een boete betalen. Om dit allemaal zo volledig en nauwkeurig mogelijk voor u in beeld te brengen gebruiken wij persoonsgegevens die wij  van uw werkgever ontvangen, namelijk uw naam en e-mailadres. Met deze gegevens kunt u dan zelf een account aanmaken voor toegang tot de portals en apps.

Data

U bent zelf verantwoordelijk voor de data die u invoert, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van het navigatiesysteem of bij het gebruik van uw aan de auto gekoppelde telefoon. Deze data blijft in de auto zichtbaar, totdat u deze data heeft gewist. Zorgt u er daarom voor dat u alle data wist, voordat u uw auto uitleent (als dit is toegestaan) of inlevert.

Wij helpen u graag op weg

Wil u meer informatie over het Privacy beleid bij Friesland Lease? Navigeer via de groene buttons naar meer informatie. Het Friesland Lease Privacy Statement kan te allen tijde worden aangepast door Friesland Lease. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag op weg.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens? Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Welke maatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen? Hoe gaan wij om met eventuele verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden? Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Terug naar Privacy & Cookies