Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Friesland Lease biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy van u, (potentiele) klant bij Friesland Lease is belangrijk voor ons. Het is daarom ons uitgangspunt bij alle activiteiten. Friesland Lease zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons Privacy Statement en met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Recht op inzage, correctie, aanvulling, verwijdering van uw persoonsgegevens

Als u uw door ons verwerkte persoonsgegevens wilt inzien, laten corrigeren, laten aanvullen of laten verwijderen,  kunt u via ons contactformulier contact met ons opnemen (www.frieslandlease.nl/contact).

Vermeld in uw verzoek zo duidelijk mogelijk welke actie u van ons verwacht en om welke persoonsgegevens het gaat. Voor uw bescherming reageren wij alleen op verzoeken voor de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het e-mailadres dat u gebruikte om uw verzoek te versturen en kunnen wij u vragen uw identiteit aan te tonen vóór we uw verzoek verwerken. Wij handelen uw verzoek zo snel mogelijk af, doorgaans binnen een maand. Als wij vanwege de complexiteit van uw verzoek meer tijd nodig hebben dan zullen wij u hierover binnen die eerste maand informeren.  U krijgt dus te allen tijde binnen een maand bericht, hetzij een inhoudelijk bericht hetzij het bericht dat wij de afhandelingstermijn verlengen vanwege complexiteit. Die afhandelingstermijn kan worden verlengd met een wettelijk toegestane termijn van twee maanden.

Niet altijd zullen wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Soms zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren voor administratieve doeleinden of hebben wij uw gegevens nodig voor de afhandeling van een schadedossier. U kunt erop rekenen dat wij uw persoonsgegevens niet langer opslaan dan wettelijk verplicht of strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen.

Recht op dataportabiliteit

Als u gebruik wilt maken van uw recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een derde partij, kunt u via ons contactformulier contact met ons opnemen (www.frieslandlease.nl/contact). Recht op menselijke tussenkomst Friesland Lease kan gebruik maken van geautomatiseerde individuele beslissingen omdat dit noodzakelijk is om te beoordelen of wij een overeenkomst met u kunnen aangaan. Als dat nodig is berekenen wij een kredietscore van u. Voor de Privé Lease wordt deze score op basis van volledig geautomatiseerde besluitvorming berekend. Hierbij worden (geautomatiseerd) externe kredietinformatiebronnen zoals het BKR geraadpleegd. De kredietscore gebruikt Friesland Lease om te besluiten of wij met u een overeenkomst kunnen aangaan. Als u het niet eens met de geautomatiseerde besluitvorming dan kunt u daartegen in bezwaar gaan. Want u heeft het recht dat uw aanvraag wordt beoordeeld door een medewerker. Uw bezwaar kunt u indienen per e-mail (info@frieslandlease.nl) of via het contactformulier  (www.frieslandlease.nl/contact).

Behalve dat u in bezwaar kunt gaan tegen geautomatiseerde besluitvorming kunt u het ons uiteraard laten weten als u het niet eens bent met het besluit zelf, bijvoorbeeld omdat wij uw aanvraag hebben afgewezen. Dan kunt u dit kenbaar maken per e-mail (info@frieslandlease.nl) of via het contactformulier (www.frieslandlease.nl/contact).

Recht op bezwaar

Verder hebt u het recht kosteloos bezwaar te maken tegen enquêtes, nieuwsbrieven, mailings of informatie over onze producten en diensten die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan het onderdeel van Friesland Lease waarmee u zakendoet, gebruikmaken van het adres dat u vindt in onze aan u gerichte mailing of klikken op ‘afmelden’ op elektronische verzonden informatie.

Als u geen persoonsgegevens wilt verstrekken

Als wij van u of uw werkgever niet alle gevraagde persoonsgegevens ontvangen, kunnen wij mogelijk niet al onze diensten aan u verlenen.

Wij helpen u graag op weg

Wil u meer informatie over het Privacy beleid bij Friesland Lease? Navigeer via de groene buttons naar meer informatie. Het Friesland Lease Privacy Statement kan te allen tijde worden aangepast door Friesland Lease. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag op weg.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens? Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Welke maatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen? Hoe gaan wij om met eventuele verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden?

Terug naar Privacy & Cookies