Waterschap Hunze en Aa’s geeft het voorbeeld

Waterschap Hunze en Aa's - Friesland LeaseDijkgraaf Geert-Jan ten Brink onthulde samen met Jan Baljeu de eerste volledig elektrische auto’s bij het Waterschapshuis in Veendam. Ze krijgen in totaal elf Renaults Zoë’s die bestuurd worden door handhavers en opzichters.

Hiermee laat deze organisatie zien dat elektrisch prima in te passen is in de dagelijkse bedrijfsvoering en ze een duidelijke duurzame keuze durft te maken.

Friesland Lease zorgde, in samenwerking met Renault dealer Terwolde en de leverancier van de laadinfrastructuur Just PlugIn, voor geschikte auto’s met voldoende laadpalen bij het Waterschapshuis en op de werklocaties. Met deze auto’s realiseert Waterschap Hunze en Aa’s een verlaging van 15% CO2-uitstoot binnen het wagenpark. Dit is onderdeel van een totaalaanpak met CO2-reducerende maatregelen met onder andere zonnepanelen(parken) op verschillende locaties in hun werkgebied.

Wij zijn er trots op aan zo’n mooie duurzame ‘showcase’ mee te kunnen werken!