WLTP? Wat is dat… ?

WLTP staat voor ‘Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure’. De WLTP is een nieuwe methode voor het meten van de uitstoot van CO2, het brandstofverbruik en andere verontreinigende stoffen van (lichte-) voertuigen. De oudere methode die werd gebruikt werd als niet realistisch ervaren, vandaar de nieuwe wereldwijde methode. Deze methode wordt als meer realistisch gezien en voorziet om gelijke voorwaarden in de markt te creëren.

Wat zijn de effecten van de WLTP op uw onderneming?

Door de komst van de WLTP zijn een aantal zaken van invloed op uw autobeleid. Wanneer in de huidige leaseregeling de autokeuze voor de medewerkers is gekoppeld aan maximale CO2-grenzen heeft de aanpassing naar het WLTP- systeem consequenties voor

  • de medewerkerstevredenheid,
  • duurzaamheid, en,
  • kosten.

De berekende CO2-uitstoot stijgt namelijk met gemiddeld 7 gram per km in 2018.

Medewerkerstevredenheid

Eventuele verhoging van de CO2-uitstoot kan effect hebben op de autokeuzemogelijkheden voor uw medewerker. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Wanneer de CO2-grenzen niet worden verhoogd zal het aantal te kiezen auto’s voor de medewerker met ruim 15% dalen. De daling heeft met name betrekking op de modellen met de zwaardere motoren. De modellen met de lichtere motor blijven beschikbaar.
  2. Wanneer de CO2-grenzen wel worden verhoogd zal het aantal te kiezen auto’s voor de medewerker ongewijzigd blijven.

Duurzaamheid

In de huidige situatie is de auto gerelateerde CO2-footprint van de klant in werkelijkheid hoger dan in vergelijking met de NEDC CO2 footprint. Voor de nieuwe WLTP methode zijn er twee mogelijkheden:

  1. Wanneer in de autoregeling van de klant de huidige maximale CO2 grenzen ongewijzigd blijven (= verlaging autokeuze), betekent het dat de afwijking ten opzichte van de huidige CO2 footprint (volgens NEDC) nagenoeg gelijk blijft.
  2. Wanneer de huidige maximale CO2 grenzen worden verhoogd (= handhaving autokeuze) kan dit de CO2 footprint (volgens WLTP) verhogen.

Kortom, met WLTP wordt de afwijking tussen theoretische CO2 footprint en de werkelijke CO2 footprint kleiner. De werkelijke CO2 uitstoot blijft voor eenzelfde auto natuurlijk gelijk ongeacht welke methode wordt gebruikt.

De kosten

Vanaf 1 januari 2019 geldt de WLTP als grondslag voor de BPM. Het Ministerie van Financiën zal daarop de BPM tabel wijzigen onder behoud van een budget neutrale uitgangspositie. Dit betekent dat in jaar 2018 nieuw voertuigen met een relatief hogere CO2-uitstoot te maken kunnen krijgen met een hoger BPM-bedrag.

Let op: voor alle voertuigen die voor 1 september 2017 zijn geregistreerd, heeft de invoering van de WLTP geen gevolgen. Tot 1 januari 2019 is de grondslag voor de bepaling van de BPM een WLTP afgeleide NEDC CO2 waarde van kracht.

Friesland Lease en de WLTP?

  • Friesland Lease houdt de klanten op de hoogte over de gevolgen van de WLTP, waaronder het financieel effect op de aanschafwaarde van de auto, aangezien vanuit de overheid is aangegeven dat de wijziging van de BPM tabel budgetneutraal zal worden doorgevoerd.
  • Samen met alle belanghebbenden onderzoeken we hoe de WLTP-waarden kunnen worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen.
  • Uiteraard helpt uw Leaseadviseur u graag bij het opnieuw bekijken van uw huidig autobeleid.