Oplossingen

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Wat werkgevers moeten weten.

Waarom is er een rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit (WPM)?

De ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’ die vanaf 1 juli 2024 van kracht wordt, komt voort uit het klimaatakkoord. In het akkoord zijn er samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen afspraken gemaakt over het verminderen van de CO₂-uitstoot. Werkgerelateerde mobiliteit draagt aanzienlijk bij aan de CO₂-uitstoot en daarmee ook aan klimaatverandering. 

Het doel van de rapportageverplichting is om de CO₂-uitstoot te verlagen met 1,5 Megaton in 2030. Met de rapportageverplichting wil de overheid werkgevers aanzetten tot bewuste keuzes te maken over de verduurzaming van hun mobiliteit. Friesland lease biedt verschillende mobiliteitsoplossingen die bij kunnen dragen aan een verlaging van de CO₂-uitstoot van uw bedrijf. Van elektrische auto tot aan een leasefiets

Grafiek met het gewenste verloop van de CO2 reductie.

Wat is de WPM-rapportage?

De WPM-rapportage is een jaarlijkse verplichte rapportage van zowel zakelijke kilometers als woon-werkverkeer van alle medewerkers. 

Werkgevers met meer dan 100 medewerkers moeten het aantal gereisde kilometers per vervoermiddel en de gebruikte brandstof rapporteren.

Vanaf wanneer gaat het in?

1 juli 2024

Uiterlijk 30 juni, 2025 moet u een rapportage indienen bij het RVO over het jaar 2024. Onderstaand vind u een voorbeeldschema hoe de kilometers ingediend dienen te worden. 

Vervoersmiddel | brandstofZakelijk lease en / of eigen voertuigenZakelijk mobiliteitsdienstenDeclaraties zakelijke mobiliteitWoon-werkverkeer
Auto | benzineKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Auto | dieselKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Auto | (plug-in) hybridesKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Auto | elektrischKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Auto | overige brandstoffenKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Auto | benzineKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Auto | elektrischKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Bromfiets / scooter | benzineKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Bromfiets / scooter / speedpedelec | elektrischKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
(elektrische-)Fiets of lopenKm/jaarKm/jaarKm/jaarKm/jaar
Openbaar vervoerKm/jaarTotaalbedrag in euro’sKm/jaar

Friesland Lease kan u op weg helpen

We gaan graag het dialoog met u aan om u te adviseren omtrent de WPM. Daarnaast kunnen wij vanuit onze expertise en ervaring de werkgever ondersteunen door ze in verbinding te leggen met de juiste partners, tooling en adviezen als het gaat om het vastleggen van de gemaakte kilometers. 

Neem gerust contact op met uw mobiliteitsexpert of bekijk onze FAQ onder aan de pagina voor de snelle antwoorden. 

Nulmeting voor uw bedrijf

Hoe uitgebreid u de rapportage wilt maken is natuurlijk aan uzelf.  Het jaar 2024 gezien als een instap jaar. De gegevens die in 2024 worden opgehaald vanuit verschillende bedrijven geeft de Overheid inzage in de bewegingen van de medewerkers en de gemiddelde uitstoot. Met deze data wil de Overheid het emissieplafond vast te stellen voor het komende jaar, 2025. 

Verschillende meetmethodes 

Als werkgever kunt u de volgende methodes gebruiken om de kilometers inzichtelijk maken voor:

1. Medewerkers met een voertuig van de zaak en of OV kaart

2. Medewerkers met reiskostenvergoeding

3. Medewerkers zonder reiskostenvergoeding

Dit kan door bijvoorbeeld:

 • Enquête opstellen voor het personeel m.b.t. de reisbewegingen.
 • Software raadplegen om reisbewegingen vast te leggen en te kunnen rapporteren. Bijvoorbeeld met een app of mogelijkheden binnen HRM-software.
 • Data vergaren via de leasemaatschappij.

Groene oplossingen

Kijkend naar de toekomst denkt Friesland Lease graag mee in oplossing op het gebied van mobiliteit en het bewegen van A naar B. Een deelauto, leasefiets en elektrische auto zijn voorbeelden van producten die de CO2- uitstoot voor uw onderneming kunnen reduceren. Met onze jarenlange ervaring op duurzaamheid kunnen we samen met u kijken wat er bij uw bedrijf past.

Deelauto

Een elektrische deelauto of fiets bij u voor uw bedrijf of organisatie? Met een deelauto voor de deur kunnen uw medewerkers duurzaam op weg. Met het WeGo systeem kunnen uw medewerkers een auto reserveren en openen met een app op hun telefoon.

Lees meer

Elektrisch leasen

Elektrisch rijden is de toekomst. Het is beter voor het milieu en kan ook voor u veel voordelen hebben. Friesland Lease helpt u graag om de overstap naar elektrisch rijden te maken. We maken het u zo makkelijk mogelijk. Zo kunt u zorgeloos genieten van de voordelen van elektrisch leasen.

LEES MEER

Leasefiets

Bijna 75% van werkenden heeft interesse in E-bikes, vooral als ze beschikbaar zijn via de werkgever. Deze overwegingen zijn begrijpelijk, aangezien het gebruik van E-bikes gezond, duurzaam en kosteneffectief is, als aanvulling op een leaseauto of alternatief voor auto’s en openbaar vervoer. E-bikes helpen medewerkers files te vermijden en eenvoudig te parkeren. Zelfs medewerkers zonder leaseauto kunnen van deze mobiliteitsoplossing profiteren. Het aanbieden van E-bikes als secundaire arbeidsvoorwaarde kan organisaties helpen nieuw talent aan te trekken en te behouden.

 LEES MEER

FAQ

De omgevingsdiensten houden toezicht op de rapportages en de naleving van voorschriften. Het toezichttraject zal grotendeels administratief zijn, zonder fysieke locatiebezoeken.

Toezichtproces

Jaarlijks controleert de omgevingsdienst of werkgevers hun rapportage voor het voorgaande kalenderjaar vóór 30 juni hebben ingediend. De kwaliteit van deze rapportages wordt geautomatiseerd gecontroleerd, en er worden ook willekeurige handmatige controles uitgevoerd.

Het doel is om werkgevers binnen een maand na indiening van de rapportage te laten weten of ze aan hun verplichtingen hebben voldaan. Als er serieuze twijfels zijn over de betrouwbaarheid van de gegevens, kan er een controle op basis van de administratie van de werkgever worden uitgevoerd.

Dwangsom

Indien een werkgever, zelfs na herinneringen, niet tijdig voldoet aan de rapportageverplichtingen, kan een dwangsom worden opgelegd. Dit kan gebeuren als er geen rapportage wordt ingediend of als de rapportage niet aan de basisnormen voldoet. De dwangsom kan ook worden toegepast als er twijfels bestaan over de juistheid van de verstrekte gegevens.

Er zijn twee opties voor het berekenen van de zakelijke kilometers:

Ritregistratie:

Door middel van een rittenregistratie weet u exact hoeveel kilometers voor zakelijk/ woon-werk of privé zijn gereden.
De privégereden kilometers hoeft u niet te rapporteren.

Forfaitaire methode:

Kunt u de diverse ritten niet goed registreren? Dan kunt u gebruikmaken van de forfaitaire methode. Om de zakelijk gereden kilometers te berekenen, moet u eerst de totale jaarkilometers per vervoermiddel weten. Daarna trekt u de woon-werkkilometers en de privékilometers af, deze kunt u indien er geen rittenregistratie is door een enquête achterhalen. Voor de privékilometers kunt u een vast aantal gebruiken dat afhangt van het type vervoermiddel.

 • Voor leaseauto’s en motoren is dat 8.900 kilometer per jaar, tenzij er minder dan 500 kilometer privé is gereden.
 • Voor fietsen, bromfietsen en scooters is dat 7% van het totaal.

In de handleiding van het RVO vindt u exacte berekeningen en voorbeelden.

De gegevens kunt u op verschillende manieren verzamelen:

 • Friesland Lease vragen naar de rapportage over de afgelegde kilometers en verbruik per voertuig.
 • Enquête afnemen bij uw personeel voor het woon-werkverkeer.
 • Mobiliteitsdeclaraties registreren.

Vaak kunt u data over woon-werkverkeer en mobiliteitsdeclaraties uit uw eigen financiële en hr softwarepakketen halen.

Mochten deze functionaliteiten niet in uw softwarepakketten zitten, dan helpen wij graag. Onze lease experts adviseren en helpen u graag. Wij hebben een voorbeeld enquête voor u klaar staan, zodat u de woon-werkkilometers van uw werknemers kunt opvragen.

Het berekenen van de CO₂-uitstoot bij zakelijke en woon-werkmobiliteit vereist reisgegevens van werknemers. Werkgevers worden echter niet verplicht om een volgsysteem voor individuele werknemers in te stellen. Tijdens de controle van de jaarlijkse rapportages zal nooit om persoonlijke gegevens worden gevraagd.

Er zijn voorlopig nog geen vaste normen vastgelegd. Dit was eerder wel het voorstel, maar is voorlopig vervallen. De overheid wil werkgevers eerst de kans geven om zelf de CO₂-uitstoot te verlagen.

In 2025 staat een evaluatie gepland op basis van meetgegevens uit 2024. Hieruit zal een ‘emissieplafond’ worden vastgesteld dat een geleidelijke weg aangeeft naar het bereiken van het doel in 2030. Als de collectieve uitstoot boven dit plafond ligt, zullen er alsnog verplichte normen worden opgelegd aan individuele werkgevers. Als de uitstoot daarentegen onder het plafond blijft, zullen er aanvullende collectieve maatregelen worden genomen om het reductiedoel van 1,5 Megaton in 2030 te bereiken.

Nee, de afgelegde kilometers met bedrijfsauto’s of speciaal aangepaste voertuigen hoeven niet te worden gerapporteerd.

Dit zijn voertuigen met zo genoemde grijze kentekens. Dit zijn bijvoorbeeld bestelbussen en bakwagens. De kilometers die u met de personenauto die u zakelijk rijdt moet u wel registreren.

In 2026 evalueert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de behaalde CO₂-reductie in 2024 en 2025. Als organisaties op schema liggen, blijft het bij rapporteren. Mocht dit niet het geval zijn, kan er uiteindelijk een wettelijke norm worden ingesteld om slimmer en zuiniger reizen te bevorderen.

Dankzij onze uitgebreide kennis over de Rapportageverplichting WPM zijn wij in staat u te adviseren en te ondersteunen om de kilometers in kaart te brengen. U kunt hiervoor contact opnemen met Friesland Lease.

In de rapportage moet u de volgende gegevens vermelden:

 1. Alle genomen maatregelen om CO₂  te reduceren.
 2. Type vervoermiddel, type brandstof, totaal jaarkilometrage zakelijke ritten en woon-werkmobiliteit. Zie de tabel eerder op deze pagina.

Als een werkgever, ondanks herinneringen, niet tijdig aan de rapportageplicht voldoet, kan er een dwangsom worden opgelegd. Deze dwangsom kan in twee situaties van toepassing zijn:

 1. Als er helemaal geen rapportage wordt ingeleverd.
 2. Als de ingeleverde rapportage niet voldoet aan de gestelde basiseisen.

Daarnaast kan de omgevingsdienst ook een dwangsom opleggen als er twijfels zijn over de juistheid van de verstrekte gegevens. Het is dus van essentieel belang dat werkgevers tijdig en nauwkeurig aan hun rapportageverplichtingen voldoen om mogelijke dwangsommen te voorkomen. Als u meer wilt weten over het rapportageproces of vragen heeft over de vereisten, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn er om te assisteren en te begeleiden bij uw inspanningen voor duurzame mobiliteit.

Alle werkgevers met meer dan 100 werknemers per KvK geregistreerde entiteit zijn verplicht de werkgebonden personenmobiliteit te rapporteren.

Stel uw vraag in het formulier

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.