Privacy statement

Friesland Lease B.V. (hierna Friesland Lease) biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Daarbij verwerkt Friesland Lease persoonsgegevens van (potentiële) klanten, van zakelijke relaties (zoals leveranciers, fabrikanten, distributeurs en partners) en medewerkers. Het uitgangspunt voor al onze activiteiten is respect voor uw privacy.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Friesland Lease B.V. De Lange West 96 9201 CH Drachten
Kamer van Koophandel-nummer: 01039137
Wij handelen tevens onder de volgende namen:

Dit Privacy Statement is van toepassing op de hierboven genoemde entiteit, handelsnamen en de volgende websites:

We streven er dagelijks naar dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In ons Privacy Statement zetten wij voor u onder andere op een rij:

  1. welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
  2. met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken;
  3. op welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken;
  4. hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
  5. welke maatregelen wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
  6. hoe wij omgaan met een eventuele verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden;
  7. wat uw rechten zijn met betrekking tot uw

Let op: als uw bedrijf persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, adviseren wij u om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan hen geven of hen naar ons Privacy Statement verwijzen op de website van Friesland Lease (www.frieslandlease.nl). Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan en wat hun rechten zijn.

Verzamelen van persoonsgegevens

Friesland Lease biedt mobiliteitsoplossingen. Daartoe werken wij samen met fabrikanten en distributeurs van tal van mobiliteitsdiensten en leaseproducten. U kunt onze diensten afnemen via die fabrikanten en distributeurs, of via andere leveranciers (hierna: onze partnerondernemingen). Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u een van onze mobiliteitsoplossingen bij Friesland Lease aanvraagt. Incidenteel kan Friesland Lease ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen (zoals Daimler of kredietbeoordelingsinstellingen).

Dataminimalisatie:

Met betrekking tot alle verwerkingen van persoonsgegevens door Friesland Lease passen wij dataminimalisatie toe. Dat betekent dat wij niet meer dan noodzakelijk vastleggen aan persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Bij Operational Lease (zakelijke lease):

Friesland Lease biedt de zakelijke markt verschillende vormen van Operational Lease. Hebben wij met uw werkgever een contract afgesloten voor het aanbieden van Operational Lease? Dan deelt uw werkgever uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres met ons als u onder dit contract van Operational Lease gebruik wilt maken. Als u een leaseauto of -fiets bij Friesland Lease bestelt, leggen wij ook gegevens rondom het voertuig vast (zoals kenteken, type en uitvoering, brandstof, fiscale waarde en bijtellingspercentage). Gedurende de looptijd van het contract, verwerken wij aanvullende informatie die nodig is om uw gebruik van het voertuig te beheren en het dagelijks beheer van het voertuig af te handelen. Deze gegevens delen wij met uw werkgever (vaak in de vorm van rapportages).

Om ervoor te zorgen dat ons leaseproduct goed bij u past, kan Friesland Lease een profiel gebruiken. Doordat we onderzoek hebben gedaan naar de kenmerken van klanten met betalingsachterstanden en van klanten die betrokken zijn geweest bij verduistering of fraude, hebben wij een model ontwikkeld. Dit model kan Friesland Lease gebruiken als u een Operational Lease aanvraagt. Blijkt op basis van dit model dat een overeenkomst met u een hoger risico vormt voor Friesland Lease, dan kan Friesland Lease besluiten geen overeenkomst met u aan te gaan. Dit wordt door een medewerker beoordeeld. Het door ons gebruikte model wordt regelmatig gereviewed en zo nodig aangepast.

Bij Privé Lease:

Friesland Lease biedt aan consumenten Privé Lease aan. Als u vragen heeft over een Friesland Lease Privé Leaseauto of Leasefiets kunt u op internet een contactformulier invullen met uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij alleen om uw vraag te beantwoorden. U kunt op internet ook direct een offerte opvragen of een aanvraag indienen.

Als u gebruik wilt maken van de Privé Leaseaanbieding van Friesland Lease ontvangt u een e-mail namens Friesland Lease waarin u erover wordt geïnformeerd dat EDR Credit Services B.V. (hierna ‘EDR’) een kredietwaardigheids- onderzoek gaat uitvoeren. Voor de acceptatie vragen wij u in eerste instantie om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer.

Daarna vragen wij u aanvullende gegevens te uploaden, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs (waarbij u uw pasfoto en burgerservicenummer afschermt), een kopie van uw loonstroken en bankafschriften en eventuele andere relevante gegevens die nodig zijn om uw kredietwaardigheid te kunnen toetsen. U uploadt de gegevens op een persoonlijke pagina op de site van EDR. Eventueel kan er een telefonisch interview met u plaatsvinden. Friesland Lease heeft geen inzage in deze gegevens.

Zodra de acceptatie succesvol is afgerond gaan wij uw Privé Leaseauto of Leasefiets bestellen bij de dealer.

Wij wisselen hiervoor alleen die gegevens uit die nodig zijn om de auto of fiets te kunnen bestellen en afleveren. Wij leggen verder gegevens rondom de auto of fiets vast (zoals kenteken, type en uitvoering, brandstof en fiscale waarde).

Bij Verhuur:

Friesland Lease biedt zowel de zakelijke als de particuliere markt ook Verhuur aan. Friesland Lease kan met uw werk- gever hierover een contract hebben afgesloten. Als u onder dit contract gebruik wilt maken van Verhuur dan deelt uw werkgever uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres met ons. Wij delen uw gegevens met de (externe) ver huurbedrijven zodat er contact met u kan worden opgenomen om u van een passend huurvoertuig te kunnen voorzien.

Friesland Lease registreert ook het kenteken van uw huurvoertuig, de bijbehorende kosten, de plaats van aflevering, de huurperiode en de contactpersoon bij de onderneming. Voor de facturering deelt Friesland Lease deze gegevens met uw werkgever.

Bij de betaling van boetes:

Parkeerboetes of boetes voor verkeersovertredingen of –misdrijven worden door de organisaties die daarmee zijn belast (zoals het CJIB of gemeentes) doorgestuurd aan de kentekenhouder (Friesland Lease). In voorkomende gevallen leggen wij de informatie vast die wij hebben ontvangen van de bevoegde instanties: het kenteken van het voertuig, de aard, de plaats en het tijdstip van de overtreding en de opgelegde boete.

Bij reparatie, onderhoud en banden:

Voor de veiligheid is het nodig dat er regelmatig reparatie-, onderhouds- en bandendiensten voor uw voertuig worden uitgevoerd. Hiervoor leggen wij uw naam, uw contactgegevens, uw e-mailadres, het kenteken, het merk, het model en de onderhoudsgeschiedenis van uw voertuig vast.

Bij schade:

Het kan voorkomen dat u schade krijgt aan uw voertuig, mogelijk veroorzaakt door uzelf of door derden. In dat geval kan het nodig zijn de schade te laten herstellen en/of voor u vervangend vervoer te regelen. Als u schade hebt moet u dit onmiddellijk melden bij onze schadeafdeling. Wij registreren voor schadeafhandeling uw naam, contactgegevens, voertuiggegevens, schadegegevens, gegevens over de aard en omvang van de schade (inclusief foto’s van het voorval) en informatie over eventuele andere inzittenden. Ook registreren wij relevante gegevens van eventuele derden die bij de schade betrokken zijn, zoals naam, verzekeringsmaatschappij en polisnummer en eventuele schadeclaims van deze derden. Wij registreren ook de gegevens van eventuele getuigen. Indien beschikbaar registreren wij ook de getuigen- verklaringen en/of een door de politie opgemaakt proces-verbaal alsmede alle eventuele overige relevante gegevens die direct of indirect te maken hebben met de schade.

Bij business to business:

Friesland Lease onderhoudt contacten met zakelijke relaties via contactpersonen. Van deze contactpersonen verwerken wij de naam en (zakelijke) contactgegevens.

Bij bezoek aan Friesland Lease:

Wanneer u Friesland Lease bezoekt, kunnen wij uw naam, het bedrijf waarvoor uw werkt en eventuele contact- gegevens registreren. Dit doen wij voor uw en voor onze veiligheid. Om diezelfde reden hangen er camera’s rondom ons pand.

Bij marketing, enquêtes en reclame:

Wij hebben graag tevreden klanten. Daarom versturen wij enquêtes naar onze klanten en leaserijders waarin we feed- back vragen, onder andere over onze dienstverlening. Wij gebruiken hiervoor uw naam, uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres die wij in ons systeem hebben staan.

Wij willen u ook graag op de hoogte houden van relevante informatie, zoals evenementen, speciale aanbiedingen of nieuws over (nieuwe) producten en diensten. Wij gebruiken hiervoor uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en/of informatie over uw interesses die wij al van u hebben of die u zelf hebt doorgegeven voor dit doel.

Bij websitebezoek:

Friesland Lease verzamelt de gegevens die u invult op onze website, als u bijvoorbeeld een contactformulier invult en verstuurt of als u via onze website een klacht indient of suggestie heeft. Daarnaast slaat onze website standaard details op van uw browser zoals de datum, de pagina’s die u bezoekt maar ook om veiligheidsredenen uw IP-adres. Op de website van Friesland Lease maken wij gebruik van cookies. Bij het opstarten van onze website kunt u aangeven welke cookies u accepteert.

Wanneer u onze website bezoekt ziet u diverse knoppen met betrekking tot social media apps (Facebook, LinkedIn en Twitter). Door op deze knoppen te klikken activeert u een directe link naar de server van het betreffende sociale netwerk. Dit betekent dat Facebook, LinkedIn of Twitter onafhankelijk data kan verzamelen. Hiervoor zijn wij dan ook niet verantwoordelijk.

Bij portalen en apps voor leaserijders:

Friesland Lease biedt verschillende portals en apps aan leaserijders en wagenparkbeheerders, zoals de Friesland Lease app, die verschillende functies hebben. Deze portals en apps geven gebruikers een eenvoudig overzicht en zij kunnen hiermee snel plannen en betalen waar nodig. In dit overzicht vindt u makkelijk informatie over uw leasevoertuig(en) en uw eigen persoonlijke gegevens. U kunt er ook gemakkelijk schade mee melden en er afspraken voor onderhoud en reparatie vaststellen. Daarnaast kunt u contact opnemen met onze klantenservice of nog een boete betalen. Om dit allemaal zo volledig en nauwkeurig mogelijk voor u in beeld te brengen gebruiken wij persoonsgegevens die wij

van uw werkgever ontvangen, namelijk uw naam en e-mailadres. Met deze gegevens kunt u dan zelf een account aanmaken voor toegang tot de portals en apps.

Data uit navigatiesysteem en andere data die u zelf invoert:

U bent zelf verantwoordelijk voor de data die u invoert, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van het navigatiesysteem of bij het gebruik van uw aan de auto gekoppelde telefoon. Deze data blijft in de auto zichtbaar, totdat u deze data heeft gewist. Zorgt u er daarom voor dat u alle data wist, voordat u uw auto uitleent (als dit is toegestaan) of inlevert.

Bij solliciteren bij Friesland Lease:

Gaat u solliciteren bij Friesland Lease? Dan verzamelt Friesland Lease diverse sollicitatiegegevens, zoals uw curriculum vitae en uw sollicitatiebrief of e-mail. Soms vragen wij u ook om getuigschriften en/of een Verklaring Omtrent Gedrag naar ons op te sturen. Het kan ook voorkomen dat wij u een assessment willen laten doen. Daarvan krijgen wij dan (na uw toestemming) het rapport.

Bij dienstverband:

Werk je voor Friesland Lease? Dan verzamelt Friesland Lease diverse persoonsgegevens. We houden hiervoor de geldende richtlijnen en wetgeving aan.

Register van verwerkingen:

Friesland Lease is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van verwerkingen. In dit register zijn alle verwerkingen van persoonsgegevens opgenomen, met welk doel, op basis van welke grondslag, met wie gegevens worden gedeeld en welke maatregelen er getroffen zijn om deze persoonsgegevens te beveiligen.

2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Friesland Lease kan de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor:

3. Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Friesland Lease verwerkt uw persoonsgegevens rechtmatig. Daarbij hanteren wij de volgende grondslagen:

Uw toestemming:

Als u uw gegevens op de website van Friesland Lease invult dan geeft u daarmee toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde duidelijke doeleinden.

Uitvoering van een overeenkomst:

Zodra u gebruikmaakt van producten of diensten van Friesland Lease bent u op enigerlei wijze partij bij een overeenkomst met Friesland Lease. Wij zullen uw persoonsgegevens dan gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om die overeenkomst uit te voeren.

Gerechtvaardigd belang:

Friesland Lease wil en mag haar eigen bezittingen en belangen beschermen. In dat kader kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld:

Welke persoonsgegevens wij hierbij verwerken hangt af van de omstandigheden. Maar wij delen alleen die gegevens die nodig zijn voor het doel. Ook met wie wij persoonsgegevens delen hangt af van de omstandigheden. Zo zullen wij bij het uitblijven van een betaling onze vordering uit handen kunnen geven aan een door ons gecontracteerd incassobureau. In dat geval verstrekken wij het incassobureau de relevante gegevens van de vordering.

Een ander voorbeeld is dat wij uw kredietwaardigheid kunnen checken en/of ten behoeve van acceptatie (betaalde) (semi-)openbare bronnen kunnen raadplegen. Hierbij kunnen wij gebruik maken van systemen die aangeboden worden door hierin gespecialiseerde bedrijven. Op basis van de relevante persoonsgegevens (vaak uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum) krijgen wij resultaten terug die wij vervolgens kunnen opslaan in uw dossier.

Voldoen aan een wettelijke verplichting:

Friesland Lease moet en wil zich constant houden aan de wet. Dit betekent dat Friesland Lease uw persoonsgegevens (ook) kan verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (inclusief sectoraanbevelingen). Denk hierbij aan Sanctiewetgeving die ons verplicht klanten te toetsen aan sanctielijsten of de verplichtingen die voortvloeien uit het hebben van het Keurmerk Private Lease (zoals het registreren bij het Bureau Krediet Registratie). Ook kan Friesland Lease verplicht zijn medewerking te verlenen aan een verzoek van een openbare of overheidsinstanties (binnen of buiten Nederland).

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De wet is ons uitgangspunt:

Friesland Lease houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Dat betekent dat bepaalde informatie zoals contracten en facturen worden bewaard zolang dat wettelijk verplicht is.

Friesland Lease bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Omdat wij uw gegevens hebben ontvangen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, hebben wij uw gegevens in ieder geval nodig zolang. Het (individuele) contract nog loopt. Ook na einde van het contract hebben wij uw gegevens nog nodig voor de afhandeling van eventuele (verkeers)boetes en/of schademeldingen. Omdat de praktijk uitwijst dat (met name buitenlandse) verkeersboetes tot 2 jaar na einde contract nog kunnen binnenkomen, bewaren wij uw persoonsgegevens tot 2 jaar na einde contract.

Soms is Friesland Lease wettelijk verplicht bepaalde gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld facturen die op grond van belastingdienstwetgeving minimaal 7 jaar moeten worden bewaard. In die gevallen bewaart Friesland Lease de gegevens zolang wettelijk is opgelegd.

Statistiek en wetenschap:

Friesland Lease kan uw persoonsgegevens gebruiken voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. Alleen de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden bewaard, zoals uw postcode. Overige gegevens die wij hiervoor niet nodig hebben (zoals uw naam) worden geanonimiseerd.

Kredietwaardigheidsonderzoek:

Bij een kredietwaardigheidsonderzoek krijgt u zowel bij een positieve als een negatieve beoordeling bericht van EDR. Bij een positieve beoordeling krijgt u van Friesland Lease binnen 2 werkdagen de leaseovereenkomst toegestuurd.

Bij een negatieve uitkomst van het kredietwaardigheidsonderzoek zullen uw gegevens na 12 maanden worden vernietigd door EDR.

Schadeafhandeling:

Wij bewaren schadedossiers 5 jaar. Deze termijn is gelijk aan de civielrechtelijke verjaringstermijn.

Prospects:

Hebt u een offerte opgevraagd, maar bent u geen klant geworden? Dan bewaren wij uw gegevens 2 jaar. Na 2 jaar worden uw gegevens door ons verwijderd.

Sollicitanten:

Alle sollicitatiegegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Friesland Lease deze gegevens tot 1 jaar bewaren.

Contactpersonen zakelijke relaties

Als de contactpersoon van een zakelijke relatie wijzigt, dan passen wij dit aan binnen 4 weken nadat wij de wijziging hebben doorgekregen. De gegevens van de vorige contactpersoon worden dan meteen verwijderd.

Bezoek aan ons kantoor of op onze website

Bezoekersregistraties bewaren wij maximaal een week. De camerabeelden van de beveiligingscamera’s die rondom ons pand hangen worden 24 uur bewaard.

5.    Welke maatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

Friesland Lease behandelt al uw persoonsgegevens als vertrouwelijk. Friesland Lease heeft daarom verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Friesland Lease gebruikt hiervoor diverse beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, evenals de fysieke bescherming van de locaties waar persoonsgegevens worden bewaard. Daarnaast heeft Friesland Lease de toegang tot persoonsgegevens op een zodanige wijze verdeeld en beperkt dat alleen bevoegde medewerkers erbij kunnen. Bovendien hebben zij slechts toegang voor zover dat gezien hun taken, rollen en verantwoordelijkheden nodig is. Tevens houdt Friesland Lease er een logging- en wacht- woordbeleid op na om de toegang tot persoonsgegevens te kunnen monitoren en verder te beveiligen. Bovendien zorgt Friesland Lease ervoor dat het bewustzijn onder haar medewerkers van de noodzaak van de bescherming van persoonsgegevens hoog blijft door hier herhaaldelijk aandacht voor te vragen.

Friesland Lease in gecertificeerd op basis van de norm voor informatiebeveiliging, de ISO-27001. We worden hierop periodiek ge-audit en getoetst.

Verwerkers:

Indien wij externe partijen inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens en wij het doel en de middelen van die verwerking bepalen sluiten wij met deze externe partijen een verwerkersovereenkomst en stellen we daarin eisen aan de beveiliging die minimaal gelijk zijn aan de aan onszelf gestelde eisen.

Doorgifte:

Wij verwerken uw persoonsgegevens bij voorkeur binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Indien doorgifte van uw gegevens plaatsvindt naar een land buiten de EER zal Friesland Lease zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd, zodat de nodige maatregelen en relevante controleprocedures worden gehanteerd om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te beschermen, en dat deze doorgifte in overeenstemming is met de geldende wetgeving en jurisprudentie op het gebied van gegevensbescherming.

Ondanks al onze inspanningen om uw persoonsgegevens te beveiligen kan het toch voorkomen dat er inbreuk op de beveiliging zich voordoet. Friesland Lease heeft een procedure om adequaat hierop te reageren en maatregelen te nemen om de gevolgen daarvan te beperken. We zullen u als belanghebbende daarover informeren en waar nodig ook een melding doen bij de Nederlandse toezichthouder.

Indien u een inbreuk op de beveiliging signaleert, dan verzoeken wij u hiervan zo spoedig mogelijk een melding te maken bij Friesland Lease (privacy@frieslandlease.nl).

Klachten of suggesties

6.   Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Mogelijk vragen wij u zich te identificeren alvorens wij het verzoek in behandeling nemen.

Niet altijd zullen wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Soms zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren of hebben wij uw gegevens nodig voor de afhandeling van een schadedossier.

Recht op menselijke tussenkomst:

Friesland Lease kan gebruikmaken van geautomatiseerde individuele beslissingen omdat dit noodzakelijk is om te beoordelen of wij een overeenkomst met u kunnen aangaan. Als dat nodig is berekenen wij een kredietscore van u. Voor de Privé Lease wordt deze score op basis van volledig geautomatiseerde besluitvorming berekend. Hierbij worden (geautomatiseerd) externe kredietinformatiebronnen zoals het BKR geraadpleegd. De kredietscore gebruikt Friesland Lease om te besluiten of wij met u een overeenkomst kunnen aangaan. Als u het niet eens met de geautomatiseerde besluitvorming dan kunt u daartegen in bezwaar gaan, want u heeft het recht dat uw aanvraag wordt beoordeeld door een medewerker.

De hierboven genoemde rechten kunt u uitoefenen door een verzoek in te dienen bij de afdeling privacy van Friesland Lease, per e-mail naar privacy@frieslandlease.nl of per post aan:

Friesland Lease B.V. Afdeling privacy
Afdeling privacy
De Lange West 96 9201 CH Drachten

Als u het niet eens bent met ons besluit geen overeenkomst aan te gaan of uw aanvraag hebben afgewezen dan kunt u dit kenbaar maken per e-mail info@frieslandlease.nl of via het contactformulier https://www.frieslandlease.nl/servicecontact/contact/.

Als u geen persoonsgegevens wilt verstrekken

Als wij van u of uw werkgever niet alle gevraagde persoonsgegevens ontvangen, kunnen wij mogelijk niet al onze diensten aan u verlenen.

 

Aanpassingen van het Friesland Lease Privacy Verklaring

Dit Privacy Statement kan te allen tijde worden aangepast door Friesland Lease. Wijzigingen met een behoorlijke impact zullen wij via onze website kenbaar maken. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.

 

Contact

Wilt u contact met ons opnemen of heeft u vragen over het dit Privacy Statement, neem dan contact op per mail naar privacy@frieslandlease.nl of via het contactformulier https://www.frieslandlease.nl/servicecontact/contact/.