Leasen

Ik moet mijn leaseauto inleveren, hoe gaat dit in zijn werk (wat moet ik meenemen)?

U dient alle bescheiden welke behoren bij de auto zoals kenteken pasje en reserve sleutels alsmede bijgeleverde en mee geleasede accessoires in te leveren met de auto. Inleveren kan geschieden bij een Schadenet vestiging tenzij anders met uw adviseur of wagenpark beheerder afgesproken.

Wie mogen er in mijn leaseauto rijden?

Van Friesland Lease mag iedereen met een geldig rijbewijs in de leaseauto rijden. Hiervoor is ook toestemming nodig van uw werkgever. Vraag dit na bij uw wagenparkbeheerder.

Ik wil mijn auto graag overnemen, hoe gaat dit in zijn werk?

Neem daarvoor contact op met uw adviseur. Hij kan u de overname prijs verstrekken. Zodra akkoord dient het voertuig afgerekend te worden en op uw naam te worden overgeschreven

Kan ik in de periode vanaf bestelling tot aflevering van de leaseauto gebruik maken van een voorloopauto?

Ja, dat kan. Uw adviseur kan u hiermee helpen. Friesland Lease heeft een ruime vloot met eigen voorloopauto's

Kan ik ook privé een auto leasen?

Ja, dat kan! Voor een vast aantrekkelijk maandbedrag en transparante voorwaarden kunt u bij Friesland Lease onbezorgd een nieuwe of jong gebruikte auto rijden.

Wat gebeurt er aan het einde van het contract?

U kunt aan het eind van de leaseovereenkomst de auto overnemen voor een aantrekkelijke koopprijs. U heeft dan een prima auto, waarvan u nog jaren plezier kunt hebben. U weet zelf het beste wat er in de leaseperiode mee gebeurd is. Overname van de auto hoeft uiteraard niet. U kunt dan de auto inleveren op een door Friesland Lease aan te geven locatie waar men bekend is met de innameprocedure van Friesland Lease. Wij adviseren u om bij de inname van de auto zelf aanwezig te zijn. 

Waar kan ik mijn auto inleveren bij einde contract?

Auto inleveren

De auto mag worden ingeleverd bij een vestiging van Schadenet. Bekijk de vestigingen op https://www.schadenet.nl/vestigingen/. Wij vragen u om te bellen met de betreffende vestiging van Schadenet voor het maken van een afspraak. De auto wordt bij het inleveren gezamenlijk geschouwd met de medewerker van Schadenet. U ontvangt een kopie van het schouwingsformulier.

Is mijn leaseauto ook verzekerd?

De autoverzekering voor Privé Lease is uitgebreid. Deze verzekering is standaard voorzien van Schadeverzekering Inzittenden (SVI) en Verhaalsrechtsbijstand verzekering. Het eigen risico kan ook worden verlaagd door een geringe meerprijs per maand. Wat uniek is, is dat uw verzekeringspremie gedurende de looptijd van uw contract niet wijzigt. Zo bent u verzekerd van een vast bedrag per maand voor uw Privé Leaseauto.

Administratie

Ik mis een factuur in mijn administratie. Wat moet ik doen?

Hiervoor kunt u een mail sturen met het factuurnummer naar administratie@frieslandlease.nl. De factuur wordt dan naar u gemaild.

Ik heb een bekeuring gekregen, wat nu?

Heeft u een factuur Friesland Lease ontvangen betreffende een beschikking via het CJIB? Dan kunt u de originele beschikking downloaden op de website van Friesland Lease. Wij vragen u hierbij om de factuur over te maken aan Friesland Lease. Heeft u een aankondigingsbrief ontvangen van Friesland Lease betreffende een beschikking van het CJIB? Dan kunt u de originele beschikking downloaden op de website van Friesland Lease. Hierbij vragen wij u om de beschikking over te maken aan het CJIB. Gemeentelijke belastingen zijn (nog) niet te downloaden. U ontvangt een kopie van de parkeerbelasting bij de factuur of aankondigingsbrief.

Hoe kan ik in beroep gaan tegen mijn bekeuring?

Om in beroep te gaan tegen een bekeuring heeft u een machtiging nodig. U kunt deze machtiging bij Friesland Lease aanvragen via hellenvanderveen@frieslandlease.nl o.v.v. kenteken en beschikking-/aanslagnummer. Bij het CJIB kunt u zowel schriftelijk als online in beroep te gaan. Bij Gemeentelijke Belastingen verschilt het per gemeente. Alle informatie betreffende bezwaarschriften staan vermeld op de beschikking. Als u uw boetes in wilt zien, kunt u dit doen via de Friesland Lease app.

Brandstof

Ik heb de pincode van mijn tankpas driemaal verkeerd ingetoetst, wat nu?

Drie keer na intoetsing van de verkeerde pincode is uw tankpas voor 24 uur geblokkeerd. Daarna is de pas weer bruikbaar.

Mijn brandstofpas doet het niet meer. Wat moet ik doen?

U kunt hiervoor een mail sturen naar binnendienst@frieslandlease.nl. Friesland Lease zal dan een nieuwe tankpas aanvragen.

Leasefiets

Is leasefiets een financiering?

Nee, het is een operationele full service lease!

Wie levert de fiets?

Dat is een van de 350 BOVAG Leasefiets dealers.

Wat zit er allemaal in het leasebedrag?

Onderhoud, afschrijving, rente, ENRA verzekering optimaal, opzittende verzekering, 24 uurs hulpdienst.

Kan je ook als privé persoon leasen?

Ja, zowel zakelijk als privé is mogelijk!

Wat gebeurd er na aan het einde van de looptijd?

Je levert de fiets in en sluit weer een nieuw leasecontract af. Je neemt de fiets over tegen een zeer scherpe prijs. Je levert de fiets in en daarmee is het einde contract.

Zit er een aanbetaling in het leasetarief?

Standaard is er geen aanbetaling opgenomen in het leasetarief. Dit kan uiteraard wel om het leasetarief te verlagen. Houdt u er rekening mee dat u de aanbetaling niet terugkrijgt bij opzegging of ontbinding van de Leaseovereenkomst of bij diefstal / total loss van de fiets. Het is mogelijk om maximaal 25% van de catalogusprijs aan te betalen.

Is het mogelijk accessoires op te nemen in de Leaseovereenkomst?

Het is alleen mogelijk om een upgrade van de accu of een kabelslot. Andere accessoires kunt u zelf aanschaffen. De zelf aangeschafte accessoires moeten gemonteerd en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan de fiets ontstaat. Kosten voor verzekering, onderhoud, reparatie, vervanging, montage en verwijdering van de accessoires zijn voor uw eigen rekening.

Wordt de Privé Leaseovereenkomst geregistreerd bij het BKR?

Ja, de Privé Leaseovereenkomst wordt getoetst en geregistreerd bij het BKR te Tiel.

Is er een waarborgsom van toepassing bij de Leasefiets?

Nee, er is geen waarborgsom van toepassing bij Privé Leasefiets.

Kan ik de fiets overnemen?

Ja, dat kan. Hiertoe neemt u contact op met uw leaseadviseur van Friesland Lease om de overnameprijs op te vragen. Uiteraard kan de fiets ook verkocht worden aan vrienden, familie of anderen.

Wat te doen bij pech onderweg bij een Leasefiets?

Indien u met pech stil komt te staan met uw fiets, dan neemt u contact op met de pechhulp van Friesland Lease, via de verzekeringsmaatschappij. U heeft een servicepas ontvangen met daarop het telefoonnummer. Zij helpen u verder op weg, brengen u naar de dichtstbijzijnde dealer of naar de locatie waar u vandaan komt. In het contract is de internationale pechhulp opgenomen waardoor u geen ANWB Wegenwacht Fiets Service nodig heeft.

Is mijn leasefiets ook verzekerd?

In het contract voor leasefietsen, of het nu een Zakelijke Leasefiets of Privé Leasefiets is, is de Casco verzekering met werelddekking opgenomen met een laag eigen risico voor niet verhaalbare schades. Standaard zijn de aanvullende verzekeringen voor Ongevallen Opzittenden (OOV) en Verhaalsrechtsbijstand opgenomen met Europese dekking. Ook voor mountainbikes en racefietsen zijn deze verzekeringen mogelijk. Voor high-speed fietsen (speed pedelecs) is naast de bovenstaande verzekeringen ook de WA verzekering inbegrepen.

Overige vragen

Download hier alle overige vragen over de Privé Leasefiets.

Schade/onderhoud

Ik heb schade gereden met een tegenpartij, wat nu?

Denk in het eerste geval om uw eigen veiligheid en die van uw tegenpartij. U vult samen met de tegenpartij een Europees schadeformulier in en ondertekent dit beide. Na deling van het formulier neemt ieders zijn of haar deel mee. Stuur het formulier graag zo spoedig mogelijk naar Friesland Lease per post of gescand via de mail naar techniek@frieslandlease.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op over het repareren van de schade. Als u niet meer verder kunt rijden neemt u contact op met Friesland Lease te bereiken op 0512 – 384060. Buiten kantoortijden wordt u  door onze alarmcentrale Eurocross geholpen.

Ik heb een eenzijdige schade gereden, wat nu?

Denk in het eerste geval aan uw eigen veiligheid. Mocht de auto niet meer verder kunnen rijden of u twijfelt hierover dan kunt u contact opnemen met Friesland Lease 0512 – 384060. Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk uw schademelding. Eenzijdige schade kunt u het beste via onze berijdersapp of via onze website melden.

Kan ik mijn schade zonder overleg met Friesland Lease laten repareren bij een schadeherstelbedrijf?

Zodra wij uw schademelding hebben ontvangen, informeren wij u over waar u de auto kunt laten herstellen.

Wat moet ik doen bij pech onderweg?

Bij pech onderweg kunt u 24/7 contact opnemen met Friesland Lease op 0512-384060. Buiten kantooruren wordt u doorverbonden met onze alarmcentrale Eurocross. Zij zullen er voor zorgen dat u zo snel mogelijk weer op weg bent met uw eigen auto of met passend vervangend vervoer.

Waar moet ik met mijn auto naar toe voor onderhoud?

Voor onderhoud aan uw leaseauto kunt u terecht bij de merk-dealer. U kunt zelf bij de dealer een afspraak maken. De dealer regelt vervolgens alles met ons.

Waar moet ik met mijn auto naar toe voor schadereparatie?

Hierover informeren wij u zodra wij uw schademelding hebben ontvangen.

Ik heb ruitschade. Wat moet ik doen?

Voor ruitschade mag u een afspraak maken met Autotaalglas of Carglass. Bij deze twee partijen kunt u terecht voor herstel en vervanging van uw ruit. Herstel van de ruit wordt voor u kosteloos uitgevoerd, maar indien vervanging noodzakelijk is, wordt er eigen risico bij onze contractant in rekening gebracht.

Hoe werkt de winterbandenregeling?

Gedurende de looptijd van een leasecontract kunt u gebruik maken van de winterbandenregeling als deze is opgenomen in de leaseovereenkomst. Er zit geen limiet aan het aantal winterbanden.

Hoe kan ik een schadevrijverklaring ontvangen?

U kunt een schadevrijverklaring ontvangen d.m.v. het sturen van een mail naar binnendienst@frieslandlease.nl. Hierbij vragen wij u het kenteken/de kentekens en uw adresgegevens door te geven.

Buitenland

In welke landen mag ik met mijn leaseauto rijden?

U mag met uw auto in de landen komen die op de groene kaart vermeld staan.

Is mijn caravan of aanhanger verzekerd?

Een caravan of aanhanger is niet door Friesland Lease verzekerd. Als het exemplaar gekoppeld is aan de auto van Friesland Lease en er wordt schade veroorzaakt aan een ander, is de schade van de auto wel verzekerd maar de schade aan de caravan/aanhanger niet.

Waarvoor dient de groene kaart?

De groene kaart dient als aantoning dat de auto verzekerd is. Het kan gebruikt worden als bewijs van verzekering.

Ik ben mijn groene kaart kwijt. Wat nu?

Stuur hiervoor een mail naar binnendienst@frieslandlease.nl met vermelding van het kenteken. Friesland Lease zal dan contact zoeken met de verzekeringsmaatschappij van Friesland Lease.

Fiscale regelingen

Wat is de fiscale waarde van mijn auto?

De waarde van de auto vormt de grondslag voor de verrekening van het privégebruik. De waarde van de auto is de oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief btw en bpm, en inclusief de accessoires die door of namens de fabrikant of de importeur zijn aangebracht vóór het toekennen van het kenteken aan de auto. Kijk hier voor meer informatie.

Wat houdt de fiscale bijtelling van mijn auto in?

Het voordeel van het privégebruik van een auto van de werkgever is meestal 25% van de catalogusprijs van de auto. Uw werkgever telt per loontijdvak (bijvoorbeeld per maand als u uw loon per maand krijgt) een evenredig deel van het voordeel bij uw loon. Dit is de bijtelling.

Voorbeeld

U hebt een auto van uw werkgever met een catalogusprijs van € 24.000. De bijtelling bij het loon per kalenderjaar is 25% van € 24.000 = € 6.000. Per maand is dat € 6.000 : 12 = € 500.

Hoeveel bedraagt de fiscale bijtelling van mijn auto?

Het voordeel van het privégebruik van een auto van de werkgever is meestal 25% van de catalogusprijs van de auto. Uw werkgever telt per loontijdvak (bijvoorbeeld per maand als u uw loon per maand krijgt) een evenredig deel van het voordeel bij uw loon. Dit is de bijtelling.

Voorbeeld

U hebt een auto van uw werkgever met een catalogusprijs van € 24.000. De bijtelling bij het loon per kalenderjaar is 25% van € 24.000 = € 6.000. Per maand is dat € 6.000 : 12 = € 500.

Kan ik de BTW over de maandelijkse leasetermijnen terugvorderen?

Ja mits het betreffende bedrijf BTW kan verrekenen.

Heeft u een andere vraag?

Staat uw vraag er niet bij? Wij bellen u binnen 24 uur terug. Of bel ons op: 0512 384 060.