Aanleverspecificaties facturen

Om processen voor u als leverancier verder te verbeteren hebben wij per 1-1-2024 onze aanleverspecificaties voor facturen aangescherpt. Op deze wijze kunnen wij onze processen verbeteren waardoor de doorlooptijd van facturatie sneller wordt. Onze aanleverspecificaties leest u hieronder.

 • De factuur dient verstuurd te worden naar het volgende e-mailadres: factuur@frieslandlease.nl;
 • In het onderwerp van de e-mail graag vermelden dat het om een factuur gaat;
 • Ieder factuur dient los per e-mail verstuurd te worden, dus per e-mail wordt 1 factuur toegevoegd met eventueel een specificatie als bijlage;
 • De factuur moet (wettelijk) voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Tenaamstelling factuur moet gericht zijn aan Friesland Lease (en niet aan de berijder) of Friesland Huur wanneer het een huurfactuur betreft;
  • Indien van toepassing vermelden inkoopordernummer – PO nummer;
  • In het kernmerk duidelijk vermelden: kenteken, framenummer en schadenummer indien van toepassing;
  • Factuurnummer duidelijk herkenbaar vermelden;
  • Factuurbedrag exclusief BTW, berekende BTW-tarief, indien van toepassing BTW hoog en laag duidelijk gescheiden, btw-bedrag en factuurbedrag inclusief BTW vermelden;
  • Naam (juridische naam of handelsnaam indien bekend bij KvK), adres, BTW-identificatienummer (BTW-id) en KvK-nummer van afzender (leverancier) alsmede bankrekeningnummer (IBAN-nummer);
  • Factuurdatum;
  • Datum waarop de dienst of goederen is/zijn geleverd;
  • Aantal geleverde goederen/diensten;
  • Omschrijving geleverde goederen/diensten.
 • Indien mogelijk bij voorkeur graag de factuur in xml formaat versturen met de pdf in de bijlage;
 • Heeft u een herinnering of aanmaning, dan graag versturen naar: administratie@frieslandlease.nl.

Onderhoudsfacturen via ROB-net en FOS

Specifiek voor onderhoudsfacturen geldt dat deze alleen ingediend kunnen worden via ROB-net voor auto onderhoud en FOS voor fiets onderhoud.

Let op, andere e-mails worden niet beantwoord

Andere e-mails, dan e-mails met de factuur, die gestuurd worden naar het e-mailadres factuur@frieslandlease.nl, worden automatisch verwijderd uit deze mailbox en daardoor dus ook niet beantwoord.

Heeft u een vraag of andere documentatie die u wilt versturen, deze graag versturen naar de betreffende afdeling:

Onze tip:

Bewaar deze regels goed, dan maken we samen met u het proces een stuk fijner.