Over ons

Kwaliteitszorg 

Kwaliteit staat bij ons altijd voorop. In de voertuigen die we u aanbieden, en natuurlijk in de dienstverlening. Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen gewaarborgd kan worden wanneer de zorg voor kwaliteit en MVO een wezenlijk onderdeel vormen van het ondernemingsbeleid. Op deze pagina leest u meer over hoe wij dit bij Friesland Lease doen.

ISO 9001:2015

Ons beleid is gericht op partnership en duurzaam ondernemen. We zijn ervan overtuigd dat dit alleen gewaarborgd kan worden wanneer de zorg voor kwaliteit en MVO een wezenlijk onderdeel vormen van het totale ondernemingsbeleid. Het beleid dat Friesland Lease (inclusief Friesland Huur en Leasefiets) voert bevat de onderstaande uitgangspunten, waarbij de organisatie zich verplicht voelt zich te houden aan de wet- en regelgeving en op toekomstige ontwikkelingen in te spelen.

Download hier onze beleidsverklaring.

Waarborging kwaliteit

Bij Friesland Lease streven we naar een maximaal haalbare kwaliteit (zoals reactietijd, deskundig advies, betrouwbaarheid en flexibiliteit). Met het kwaliteitssysteem waarborgen we dat minimaal wordt voldaan aan de verwachtingen en eisen van onze klanten en overige stakeholders.

We hanteren een geautoriseerd managementsysteem (conform ISO 9001:2015) als middel om de kwaliteit te waarborgen. Onze medewerkers Friesland Lease moeten handelen volgens de regels die zijn vastgelegd in het bedrijfshandboek. Om hieraan te kunnen voldoen worden medewerkers door Friesland Lease structureel geïnformeerd en geïnstrueerd en waar nodig getraind.

ISO27001

De ISO27001 certificering geeft aan dat een onderneming haar managementsystemen goed op orde heeft en zodanig heeft ingericht dat de beveiligingsrisico’s geminimaliseerd worden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de IT-systemen, maar ook naar de processen en de vertrouwelijkheid bij het verwerken van de gegevens. Ruim twee jaar is Friesland Lease bezig geweest om de beveiliging verder te verbeteren om te kunnen voldoen aan de normen van deze certificering.

Lees hier ons nieuwsbericht over ISO27001

MVO

Friesland Lease werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, in samenwerking met haar klanten en stakeholders, met als doel een duurzaam en economisch gezonde onderneming te zijn met een goed toekomstperspectief. We beseffen ons dat het vinden van een balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met het oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische en sociale aspecten een positief effect heeft op alle betrokken partijen.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het beleid en onze dagelijkse bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt stap voor stap verder verduurzaamd in overeenstemming met de pijlers: People, Planet en Profit.

Meer over MVO bij Friesland Lease