Datalek bij RDC

Datalek RDC

Gister is in diverse media (o.a. op NOS.nl) bekend geworden, dat er een datalek is geweest bij softwareleverancier RDC. Van circa honderdduizend leaserijders zijn voertuig- en persoonsgegevens, over de periode september 2018 tot eind januari 2019, tijdelijk inzichtelijk geweest.

Nader onderzoek Friesland Lease

Op dit moment zijn wij nog aan het onderzoeken, of hierbij ook Friesland Lease klantgegevens ‘gelekt’ zijn.

Heeft u zelf uw gegevens gedeeld?

Mocht u zelf uw gegevens hebben gedeeld met dealers of andere service providers, dan kan dat eventueel ook gevolgen hebben. Uiteraard zullen wij, indien we hierover meer duidelijkheid hebben, u daarover zo snel mogelijk nader informeren.

Pas op!

Wees te allen tijde alert op verdachte berichten via mail, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met Friesland Lease – Ruben Regnerus – rubenregnerus@frieslandlease.nl

Bron: NOS.nl