In 2020 wel of geen bijtelling betalen? Beslis dat nu!

In 2020 wel of geen bijtelling betalen? Beslis dat nu!

In principe kunt u één keer per kalenderjaar bepalen of u uw zakenauto wel of niet gaat bijtellen. Krijgt u komend jaar een andere leaseauto? Houdt daar nu al rekening mee. Op 1 januari 2020 staat het keuzemoment weer voor de deur.

Als u besluit om de zakenauto niet bij te tellen, dan mag u privé niet meer dan 500 km met de auto rijden. U moet dit kunnen aantonen met behulp van een rittenregistratie. Deze registratie mag op allerlei manieren worden aangeleverd; zowel digitaal als op papier. De inhoud van de registratie moet wél voldoen aan bepaalde eisen: dag, tijd en of het een zakelijke of privé rit is moet aangetoond worden.

Als bij een controle de rittenregistratie niet correct is, kan dat betekenen dat de bijtelling met terugwerkende kracht moet worden betaald, plus een boete van 100%. Uit recent onderzoek blijkt dat 33% wel eens door de Belastingdienst is gecontroleerd.

Wanneer keuze wel of niet bijtellen?

De keuze voor wel of niet bijtellen is slechts op een paar momenten te bepalen en geldt tot het einde van het kalenderjaar:
1. Als u voor het eerst een leaseauto gaat rijden;
2. Als u van werkgever gaat wisselen;
3. Bij een nieuw kalenderjaar.
Voorbeeld: als u halverwege het jaar een elektrische auto krijgt en daarmee wil beginnen met bijtellen, dan moet u ook over alle voorgaande maanden tot en met januari alsnog de bijtelling betalen. Wilt u halverwege het jaar niet meer bijtellen, omdat uw nieuwe benzine- of dieselauto 22% bijtelling heeft in plaats van de lagere 14% van uw vorige leaseauto? Dan moet u alsnog tot en met december de bijtelling betalen voor de auto die u die maanden ter beschikking heeft gekregen.

Gemak dient de mens

Er zijn veel soorten systemen op de markt en die zijn niet allemaal even goed. De Belastingdienst heeft daarom normen opgesteld en er is een onafhankelijke keurmerk, van Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen, die deze ritregistratiesystemen controleert en deze keurmerken toekent. De Belastingdienst gaat bij een rittenregistratiesysteem met een keurmerk uit van een sluitende rittenregistratie. Ook voldoen deze systemen aan de strenge eisen van privacy en fraudebestendigheid.

Bijtelling VZR Persbericht

Over Vereniging Zakelijke Rijders:

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. Zij zet zich in voor ruim 1,3 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter:
Jan van Delft: 06-51872274.

Bron: VZR (Vereniging Zakelijke Rijders)