Nieuws

Kunstwerk 50 jaar Friesland Lease

Friesland Lease bestaat in 2023 al 50 jaar! Dit jaar hebben we dit ruimschoots met alle collega’s gevierd tijdens een duurzame trip naar Hamburg. Om het jubileum te vereeuwigen heeft het Directieteam een cadeau mogen ontvangen namens alle medewerkers van Friesland Lease: een Friesland Lease glaskunstwerk.

Friesland Lease
28 december 2023

Maud van Lieshout

Voor het kunstwerk hebben de medewerkers contact gezocht met Maud van Lieshout. Maud van Lieshout is is gespecialiseerd in het maken en restaureren van glas in lood ramen. Haar is gevraagd om een kunstwerk te creëren vanuit de volgende uitgangspunten.

  • 50-jarig bestaan
  • Duurzaamheid
  • Hergebruik van materialen
  • De Friese roots
  • De Friesland Lease kleuren en logo
  • Het warme hart dat de medewerkers elkaar toedragen.

Het kunstwerk

In dit bijzondere kunstwerk wordt de identiteit van Friesland Lease op unieke wijze weerspiegeld. Het gebruik van gerecycled glas, afkomstig van wijn- en bierflessen in de kleuren van het Friesland Lease-logo, symboliseert duurzaamheid en circulair denken. 

Duurzaamheid komt subtiel terug in meerdere aspecten, zoals het hergebruik van materialen en de keuze voor circulaire grondstoffen zoals glas, lood, en tin. Deze kunnen eindeloos gerecycled worden zonder extra delving van grondstoffen, waarbij glas als hoofdbestanddeel zand heeft, een onuitputtelijke grondstof op aarde. Het kunstwerk draagt het trotse karakter van Friesland met pompeblêden en het rood van het pompeblêd als krachtige symbolen, terwijl het gebruik van waterglas een verwijzing is naar Friesland als waterprovincie.

Een diepere betekenis schuilt in de rode harten onderaan het kunstwerk, die de toewijding en samenwerking van de medewerkers gedurende het 50-jarig jubileum vertegenwoordigen. De transparantie van het glas symboliseert openheid en eerlijkheid, kernwaarden die verankerd zijn in de bedrijfscultuur van Friesland Lease. De ‘gouden’ pompeblêden vieren het gouden jubileum van het bedrijf.

Verscheidene symbolische elementen zijn opgenomen, zoals de rondjes van de flessen die mobiliteitsoplossingen en vitaliteit symboliseren. De opwaartse lijn in het kunstwerk staat voor de groei van Friesland Lease in de afgelopen 50 jaar en belooft een toekomst waarin het bedrijf voorop loopt in duurzame ontwikkelingen op mobiliteitsgebied. Het kunstwerk is niet alleen een viering van verleden, heden en toekomst, maar ook een uiting van de toewijding van de medewerkers aan een betere wereld en het streven naar klimaatdoelstellingen, zoals vastgelegd in de Parijse akkoorden.