Nederlanders verbreken wereldrecord elektrisch rijden

Nederlanders leggen 2.888 km af in 24 uur op waterstof

Drie Nederlanders verbraken op zondag 25 maart het wereldrecord elektrisch rijden. In 24 uur tijd
legden zij 2.888 kilometer af met een waterstof elektrische auto. Daarmee verbraken ze zowel het
oude wereldrecord waterstofelektrisch rijden dat met 2383 kilometer op naam van The Viking &
The Scientist stond,
maar verbeterden ook het wereldrecord (batterij) elektrisch rijden.
Dat staat sinds 2016 op naam van Horst Lüning (Duitsland).

De Nederlanders begonnen op zaterdag 24 maart om 11.05 uur bij Tank & Rast Fürholzen-West in
München. Vandaar uit bezochten ze de vulpunten Vliegveld München, Pentling, Ingolstadt en Ulm.
Daarbij respecteerden ze alle snelheidslimieten.

Tanken onderweg

Er waren steeds twee mensen aan boord, een chauffeur en een navigator. Er werd bij elke tankbeurt
gewisseld, het derde teamlid kon uitrusten in een daarvoor meegenomen camper.

De rit is getracked met ElektriciTijdrit (www.elektricitijdrit.nl).

Bij het plannen van deze rit is rekening gehouden met verkeersdrukte en het netwerk van vulpunten.
Als gevolg van verkeersdrukte en enkele onverwachte files is tijdens de rit het rijschema aangepast.
Tijdens de trip zijn de vulpunten van Fürholzen-West, Vliegveld München, Pentling, Ingolstadt en Ulm
aangedaan.

 

 

 

 

 

 

Afb. Het team, van links naar rechts, Arjan de Putter, Bart Mulder en Eric de Putter

Wereldrecordpoging

Met deze wereldrecordpoging wilden de Nederlanders aandacht vragen voor de mogelijkheden van
waterstof als emissieloze brandstof voor personenauto’s. In Duitsland is inmiddels een netwerk
van meer dan 40 waterstofstations. In Nederland zijn dat er op dit moment drie. De Nederlandse
regering heeft aangekondigd 7 nieuwe waterstofstations te willen openen.

De wereldrecordpoging is tot stand gekomen met hulp van E-xpeditie.nl, WaterstofWerkt.nl,
Van der Linden Groep en H2.LIVE.

Samenwerking

E-xpeditie.nl is een Nederlandse blog over de transitie naar elektrisch rijden. In het verleden
organiseerden zij een geslaagde wereldrecordpoging elektrisch rijden (48 uur).
WaterstofWerkt.nl is een Nederlands platform dat de overstap naar waterstof elektrisch rijden wil stimuleren.
De Van der Linden Groep is een Hyundai-dealer die voor dit doel de waterstofauto beschikbaar stelde.
H2.LIVE is een app die inzicht geeft in laadpunten en routeplanning voor waterstof elektrische rijders.