Nieuw kabinet wil mogelijk rekeningrijden invoeren

Rekeningrijden

Rekeningrijden, waarbij u belasting betaalt naar gebruik (en uitstoot) van uw auto in plaats van een vast bedrag per maand, lijkt er nu toch echt aan te komen. Al decennia is het een punt van discussie in Den Haag en van de nu formerende partijen heeft de VVD zich vaak scherp tegen het idee gekant. Er lijkt nu echter toch een kogel door kerk te zijn. Onder anderen de NOS heeft al opgevangen wat er globaal in het coalitieakkoord staat en meldt dat rekeningrijden erbij zit.

Ook voor EV-rijders

Wie met een elektrische auto de dans hoopt te ontspringen, komt bedrogen uit. Ook EV’s zouden moeten gaan betalen. Die zijn momenteel nog vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Overigens hoeven we niet te verwachten dat we volgend jaar al direct van mrb naar rekeningrijden overgaan. Volgens de NOS zou het zelfs pas bij een volgend kabinet werkelijkheid kunnen worden. Het uitwerken ervan neemt immers aardig wat tijd in beslag.

De Bovag, de ANWB en de RAI-vereniging zullen verheugd zijn met dit nieuws. Die drie partijen lieten eerder dit najaar weten voorstander te zijn van rekeningrijden en dit graag in het regeerakkoord terug te zien. Dit betalen naar gebruik zou beter aansluiten op de klimaatdoelen. Bij rekeningrijden zou u betalen al naar gelang de kilometers die u werkelijk aflegt en de CO2-uitstoot van uw auto.

Dan nog het klimaat- en transitiefonds

Want naast het rekeningrijden wil de mogelijke coalitie ook streven naar een klimaatdoelstelling van 1,5 graad behalen. Dit om huishoudens, bedrijven, dorpen en steden in staat te stellen om duurzamer te kunnen leven en werken. Een van de maatregelen die hiervoor benoemd wordt is: “Een klimaat- en transitiefonds van €35 mrd voor de komende 10 jaar, aanvullend op de huidige Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE++), helpt om de benodigde energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen, de groene industriepolitiek te verwezenlijken en mobiliteit en gebouwen te verduurzamen.

Het zou dus zomaar kunnen dat de waterstofauto meer en meer terug zal komen op de Nederlandse wegen.

Bron: BNR ,Autoweek, Alles over waterstof