Nieuwe privacywetgeving AVG (of GDPR)

Nieuwe privacywetgeving AVG (of GDPR) heeft invloed op het gebruik van telematicasystemen in voertuigen

De nieuwe privacywetgeving AVG (of GDPR) heeft invloed op het gebruik van telematicasystemen in voertuigen. Er moet duidelijk worden afgesproken wat er precies met de data gebeurt en wie er toegang toe heeft. Het moet voor een berijder duidelijk zijn welke data er uit de auto gehaald wordt, wie die kan inzien en voor welke doeleinden dit gebruikt wordt.

Recht van bezwaar

Ook kan de berijder zich beroepen op diverse rechten als bijvoorbeeld het recht van bezwaar, recht op inzage en recht op dataportabiliteit. Dit is vaak niet goed geregeld. Er is een standaard privacyregelgeving ter beschikking gesteld door VZR: https://www.vzr.nl/ritregistratie/ritregistratie-en-privacy