Persbericht VZR: Reiskostenvergoeding moet nu omhoog

De meeste werkgevers hanteren de € 0,19 onbelaste kilometervergoeding als norm en dat is niet correct. Een gemiddelde auto kost aan variabele lasten veel meer dan deze 19 cent. Dit bedrag is sinds 2006 ongewijzigd en de lasten zijn echt gestegen de afgelopen tijd. VZR bepleit al jaren een indexatie van dit onbelaste tarief, dit staat ook in het regeerakkoord. VZR vraagt het kabinet om dit naar aanleiding van de enorme brandstofprijzen versneld door te voeren.

In het afgelopen jaar is de benzineprijs € 0,90 per liter gestegen, alleen dit feit al betekent dat een gemiddelde werknemer 5 cent per kilometer extra kwijt is voor zijn zakelijke kilometers. Wanneer het kabinet de extra btw-inkomsten die binnenkomen op de hoge benzineprijs direct gebruikt om de onbelaste kilometervergoeding te verhogen, is er direct effect.

Werkgevers mogen natuurlijk nu al meer geven dan deze € 0,19, het verschil is dat het deel boven de 19 cent belast wordt. VZR heeft een normkilometervergoeding opgesteld per autocategorie. Hierin is een helder en objectief normbedrag te vinden. VZR adviseert werkgevers en werknemers deze norm te gebruiken in plaats van de ouderwetse 19 cent per kilometer.

Jan van Delft, voorzitter van VZR, legt uit. “We weten allemaal dat we bewuste keuzes moeten maken, maar de kosten van de zakelijke kilometers horen echt voor het grootste deel bij de werkgever te liggen. Juist de vele werknemers zonder leaseauto of auto van de zaak die juist afhankelijk zijn van kilometervergoeding, zijn nu de dupe. Wij verwachten van zowel de overheid als de werkgever dat zij hier iets aan doen. ”

Over Vereniging Zakelijke Rijders:
Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is de belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak. Zij zet zich in voor ruim 1,3 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met VZR-voorzitter Jan van Delft op telefoonnummer 06-51872274. Of met Mariska Hustings op nummer 06-51855066.