Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag 2021

Op dinsdag 21 september werd, zoals gebruikelijk is op de derde dinsdag van september, de miljoenennota gepresenteerd. Focuspunten voor de overheid zijn komend jaar de woningbouw, veiligheid en klimaat. Maar wat voor effect heeft dat op de autobranche?

Bijtelling elektrische auto’s naar 16%

Er is aangekondigd dat het bijtellingspercentage voor zero-emissie auto’s in 2022 zal stijgen van 12% naar 16%. Het marktaandeel van elektrische auto’s is gestegen, daarom heeft de overheid besloten dat er niet extra gestimuleerd hoeft te worden.

Niet iedereen staat daar achter, Renate Hemerik, voorzitter VNA bijvoorbeeld. “We zijn teleurgesteld dat de bijtelling toch naar 16% gaat en het plafond ook nog eens wordt verlaagd naar €35.000. Er is opnieuw geen gehoor gegeven aan de brede maatschappelijke roep vanuit de mobiliteitssector, maar ook vanuit de duurzaamheidsstakeholders om de bijtelling op 12% te laten. Zoals aangegeven met het Autobelastingplan van de coalitie moet juist deze jaren en vooral via de zakelijke markt, de basis worden gelegd voor maximaal veel zero emissie kilometers richting 2030 en een doorstroom van elektrische auto’s richting de tweedehands markt. De inzet van EV bij zowel werkgevers als werknemers zal alle steun nodig blijven hebben, ook in 2022.”

Vergroening wagenparken

Er is een kleine stijging geweest in het marktaandeel van elektrische auto’s. De coronacrisis en het te kort aan chips heeft de nieuwverkoop van personenauto’s en daardoor ook de elektrische auto’s hard getroffen. Daarmee dreigt de vergroening van het Nederlandse wagenpark te vertragen.

Subsidie voor particulieren en bedrijfswagens

Belangrijk bij de vergroening is dat particulieren, maar ook ondernemers worden aangemoedigd tot de duurzame keuze. De VNA ziet de aanschafsubsidie voor de elektrische personen- en bestelauto’s (SEPP en SEBA) als een goede start voor het proces. Er komt 60 miljoen extra voor SEPP (personenwagens) waarbij wel het bedrag per (nieuwe) auto verlaagd wordt tot €3.350.

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft wel bestaan. Daarnaast komt wel vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal €2 per dag. De werknemer en werkgever kunnen hier samen vaste afspraken maken over het aantal dagen waarop de werknemer thuiswerkt.