VZR start met pilot variabele bijtelling privégebruik

VZR start met pilot variabele bijtelling privégebruik

VZR (Vereniging Zakelijke Rijders) heeft per 1 augustus een pilot gestart in opdracht van het ministerie van IEnW en de MobiliteitsAlliantie in samenwerking met Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen. De pilot is gericht op de variabele bijtelling voor het privégebruik van de zakelijke leaseauto. In het onderzoek worden de effecten van bijtelling betalen per gereden privé kilometers in plaats van het betalen van een vast bedrag per maand getest. 

Bijtelling

Laten we eerst beginnen met een korte uitleg over bijtelling. Men spreekt van bijtelling wanneer u als zakelijke leaserijder de auto ook privé gebruikt. Hiervoor dient u een bedrag te betalen, ook wel bijtelling genoemd.

Hoeveel bijtelling betaalt u? Het bedrag wat u betaalt als bijtelling is gebaseerd op de cataloguswaarde van de leaseauto. In 2020 zijn er twee tarieven voor de bijtelling: 8% voor auto’s op elektriciteit of waterstof, en 22% bijtelling voor auto’s die worden aangedreven op overige brandstoffen. De vastgestelde bijtelling hangt dus samen met de CO2-uitstoot van de auto. Jaarlijks stelt de Overheid opnieuw de percentages voor de bijtelling af op de CO2-uitstoot. Heeft u een elektrische (of waterstof) auto met een registratie uit 2019 of daarvoor? Dan betaalt u 4% bijtelling over de cataloguswaarde.

De pilot

De pilot ‘variabele bijtelling op privékilometers’ is onderdeel van het Deltaplan 2030. Het onderzoek test of berijders die bijtelling betalen worden gestimuleerd om flexibeler te reizen en hun reisgedrag te veranderen als zij in plaats van een vast bedrag aan bijtelling, een bedrag per gereden privékilometer betalen. Deze pilot wordt uitgevoerd onder zakelijke rijders die bijtelling betalen. In de simulatie wordt een situatie nagebootst voor het betalen van bijtelling per gereden privékilometer. Hierbij wordt het effect van variabele bijtelling op het privé rijgedrag gemeten. Daarnaast wordt in de pilot ook onderzoek gedaan naar het effect van auto-gerelateerde belastinginkomsten en fraudegevoeligheid op een toekomstig afrekensysteem.

Meer over Deltaplan 2030

Het Deltaplan 2030 dient als een blauwdruk voor de toekomst van het mobiliteitssysteem in Nederland. Mobiliteit is altijd in beweging en speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie en maatschappij. Om Nederland slimmer, flexibeler, groener en veiliger te maken is de Mobiliteitsalliantie opgericht. Een brede samenstelling van verschillende partijen uit de Nederlandse autowereld, het openbaar vervoer, tweewielerbranche en het grote (weg)transport.

Uitkomsten pilot

De uitkomsten van het onderzoek dragen bij aan het vormgeven van nieuwe wetgeving op dit gebied. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang. Friesland Lease is erg benieuwd naar de resultaten van het onderzoek. Wanneer er meer bekend is delen we het uiteraard met u!

Wij helpen u graag op weg

Heeft u vragen die op deze pagina niet worden beantwoord? Of komt u toch liever persoonlijk in contact met één van onze collega’s? Vul online het contactformulier in of bel met Friesland Lease op 0512 – 38 40 60. Wij helpen u graag op weg!