Nieuws

Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPN)

Als uw organisatie 100 of meer werknemers telt, treedt vanaf 1 januari 2024 een nieuwe verplichting in werking: de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Deze verplichting vraagt u om het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers te rapporteren.

Friesland Lease
15 augustus 2023

 

Rapportageverplichting

Als werkgever moet u vanaf 1 juli 2024 bijhouden hoeveel kilometers uw werknemers reizen, welk vervoermiddel ze gebruiken en welke brandstof ze tanken. 

 

Waarom moeten werkgerelateerde kilometers worden gerapporteerd?

In het klimaatakkoord van Parijs is besloten dat de EU-lidstaten in 2030 minimaal 40% minder CO₂ moeten uitstoten. In 2019 is er, in overleg met overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een aantal maatregelen bedacht om de mobiliteit gerelateerde CO₂-uitstoot terug te dringen. Het besluit CO₂-reductie werkgebonden personen mobiliteit is genomen omdat ongeveer de helft van alle gereden kilometers wordt afgelegd voor werkgebonden mobiliteit. Deze regeling moet ervoor zorgen dat we 1 miljoen ton minder CO₂ uitstoten. In 2030 moeten alle maatregelen gezamenlijk 1,5 megaton aan CO₂-uitstoot verminderen. 

Wat zijn de gevolgen van de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor mijn bedrijf?

Als werkgever moet u zich voorbereiden op de registratie van de zakelijke en woon-werkmobiliteit van uw werknemers. Voor de registratie hiervan moet u de volgende gegevens verzamelen:

Lees meer