Acceptabele en niet-acceptabele schades

Alle schades worden na schouwing beoordeeld door een medewerker van Friesland
Lease. Uiteraard wordt er altijd gekeken naar de leeftijd en de kilometrage van de
ingeleverde leaseauto.

De acceptabele schades, ook wel gebruikersschade genoemd, worden niet in rekening
gebracht.

De niet-acceptabele schades worden wel in rekening gebracht voor een maximum van
de eigen bijdrage per schadegeval (indien het schadebedrag lager is dan de eigen
bijdrage, geldt het schadebedrag).

LAKSCHADE

Als u de kras vochtig maakt en de kras is vervolgens niet tot nauwelijks zichtbaar, dan is
de kras niet door de lak heen. Als dit wel het geval is en het is voelbaar als u met uw
nagel langs de kras gaat, dan is de kras waarschijnlijk door de lak heen. Lakschade
waarbij delen van de auto opnieuw gespoten moeten worden, vallen onder niet-acceptabele schade. Een enkele kras die niet groter is dan 10 cm zal onder acceptabele
schade vallen, tenzij deze diep door de lak is.

STEENSLAG

Steenslag op één deel van de auto zoals de motorkop of bumper wordt gezien als één
beschadiging. Bij de hoeveelheid steenslag wordt gekeken naar de kilometerstand en
leeftijd van de auto.

DEUKEN

Ook bij deuken wordt er onderscheid gemaakt. Een deuk met een diameter van
maximaal 2 cm wordt gezien als een acceptabele schade, mits dit een flauwe deuk
betreft en geen scherpe vouwen/randen kent. Een deuk groter dan 2 cm wordt gezien
als niet- acceptabele schade. Zodra er meerdere deuken zijn, op één deel van de auto,
die niet groter zijn dan 2 cm, vallen deze ook onder niet-acceptabele schade. Eén deuk
wordt gezien als één schade.

WASSTRAATKRASSEN

Het kan voorkomen dat een auto krassen krijgt bij het rijden door een wasstraat. Deze
krassen zijn vaak goed zichtbaar bij donkere auto’s die in de zon staan. Deze krassen
worden als acceptabel beschouwd. Doffe plekken in de lak als gevolg van verkeerde
poetsmaterialen of zonnebrand vallen onder niet-acceptabele schade. Dit geldt
eveneens voor vogelpoep op de auto. Indien dit te laat wordt schoongemaakt, dan kan
dit door de lak heen branden.

KRASSEN OP PORTIERHANDGREPEN

Het komt regelmatig voor dat er krassen zitten op handgrepen van autodeuren. Dit komt
vaak doordat sleutels of nagels langs de lak gaan bij het openen van de deur. Bij enkele
krassen wordt dit gezien als gebruikersschade, oftewel acceptabele schade. Krassen
rondom het slot en krassen die door de lak heen zijn vallen onder niet-acceptabele
schade.

RUITSCHADE

Een barst in de ruit is niet acceptabel wanneer deze groter is dan 5 mm doorsnee en
volgens Carglass of Autotaal Glas richtlijnen tot ruitvervanging zou leiden. Krassen of
een niet gerepareerde pit in de ruit vallen ook onder niet-acceptabele schade.

INTERIEURSCHADE

Schaafplekken op het dashboard en/of scheuren in de bekleding vallen onder niet
acceptabele schade. Vlekken op meerdere stoelen wordt als één verontreiniging
beschouwd.

SCHADE AAN DE VELG OF WIELDOP

Schade aan velgen of wieldoppen worden gezien als niet-acceptabele schades. Bij
wieldoppen mag op één wieldop een beschadiging zitten. Als meer dan één wieldop
schade heeft, dan valt het onder niet-acceptabele schade. Schade aan de velg is alleen
acceptabel indien het een kras van maximaal 5 cm is.

SCHAAFSCHADE

Een schaafplek is acceptabel indien deze niet door de lak heen is en als de deze op niet
gespoten kunststofdelen oppervlakkig is.