De CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder - Friesland Lease

Friesland Lease denkt graag aan de omgeving, en dat in de breedste zin van het woord. De manier waarop wij dit voor elkaar krijgen is door Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Ons doel is om een duurzame en economisch gezonde onderneming te zijn met een goed toekomstperspectief.
Nadat we in 2017 de MVO-Prestatieladder (niveau 3) hebben behaald hopen wij in september ook het certificaat voor de CO2-Prestatieladder te behalen.
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze verminderen van CO2. Niet alleen binnen het bedrijf zelf maar ook binnen projecten en stakeholders.

CO2-rapportage 2019 en communicatieplan