03 september 2018

Friesland Lease is bezig om zich zo duurzaam mogelijk te verplaatsen maar er zijn er ook allerlei andere projecten aan de gang, o.a. de CO2-Prestatieladder. Lees snel verder.

CO2-prestatieladder, hoe zit dat?

Afgelopen periode heeft Friesland Lease het certificaat voor de CO2-prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen in ontvangst mogen nemen. Daar zijn wij trots op! Friesland Lease is niet alleen gefocust op slimme, vitale en duurzame mobiliteitsoplossingen maar ook de impact van het bedrijf op de omgeving speelt een belangrijke rol. Maar wat houdt de CO2-prestatieladder in? Friesland Lease legt het graag aan u uit. 

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze verminderen van CO2-uitstoot

De CO2-prestatieladder heeft als doel om handvatten aan te reiken voor de praktijk en niet zo zeer de regelgeving te benadrukken. Organisaties die zich laten certificeren volgens de ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in bijvoorbeeld lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

In het kort

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 zet de organisatie zichzelf actief in om de CO2-uitstoot te reduceren. Bij niveau 4 en 5 worden de keten en sector ook actief betrokken in het reduceren van de CO2-uitstoot. 

En nu, concreet!

Inzicht

Friesland Lease heeft een nulmeting uitgevoerd betreffende het energieverbruik. Jaarlijks worden dezelfde metingen uitgevoerd en vergeleken met voorgaande jaren. Met natuurlijk als doelstelling om continue het energieverbruik te verlagen. Maar ook doelstellingen met betrekking tot MVO en de CO2-Prestatieladder worden gebaseerd op deze nulmeting. Deze cijfers roepen ook vragen op:

  • Hoe snel kunnen we de transitie maken naar een fossielvrije bedrijfsvoering?
  • Is het mogelijk om medewerkers van Friesland Lease gebruik te laten maken van een elektrische auto?

Reductie

Friesland Lease heeft een Reductieplan (energiemanagement) opgesteld conform NEN-ISO 50001. De basis voor het reductieplan zijn kwantitatieve doelstellingen. Deze zijn zo ingericht om de bedrijfsvoering in de toekomst volledig fossielvrij te maken. Ofwel, een minimale CO2-footprint. 

Totdat Friesland Lease een fossielvrije bedrijfsvoering heeft gerealiseerd, is Friesland Lease jaarlijks bezig om de CO2-footprint te reduceren. 

Onderdelen hiervan zijn kwalitatieve doelstellingen zoals het elektrificeren van ons wagenpark. Stappen hierin zijn al gemaakt. Zo rijden al een aantal medewerkers van Friesland Lease 100% elektrisch én heeft Friesland Lease zonnepanelen op de daken van de kantoorruimtes geïnstalleerd.

Participatie

Door te participeren in initiatieven gericht op Duurzaam Ondernemen en klimaat, willen wij enerzijds onze eigen kennis op dit gebied steeds verder ontwikkelen en tegelijkertijd ook bijdragen aan bewustwording bij andere bedrijven. Friesland Lease voert al jaren het motto ‘Duurzaam is een keuze’. Met allerlei acties, zoals de ‘Dikke Zunigerd award’ stimuleren wij al jaren duurzaam rijgedrag.

CO2-prestatieladder - Friesland Lease

Wij helpen u graag op weg

Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder of informatie over de mobiliteitsoplossingen van Friesland Lease? Neem contact op met Friesland Lease. Wij helpen u graag op weg!

 

Volg nieuwe ontwikkelingen op de voet. Laat u inspireren.