24 september 2020

Friesland Lease heeft zich ook in 2020 succesvol gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder niveau 3! Met deze certificering is ons duurzaamheidsbeleid verder geconcretiseerd, waardoor wij nog beter in staat zijn dit richting onze relaties te vertalen. Friesland Lease zet zich in voor een duurzaam beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

MVO-Prestatieladder niveau 3 behaald

Friesland Lease heeft zich ook in 2020 succesvol gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder niveau 3! Met deze certificering is ons duurzaamheidsbeleid verder geconcretiseerd, waardoor wij nog beter in staat zijn dit richting onze relaties te vertalen.

Duurzaam beleid

Friesland Lease zet zich in voor een duurzaam beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wij werken op een maatschappelijk verantwoorde manier, in samenwerking met haar klanten en stakeholders, met als doel een duurzaam en economisch gezonde onderneming te zijn met een goed toekomstperspectief. Wij beseffen dat het vinden van een balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met het oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische en sociale aspecten een positief effect heeft op alle betrokken partijen.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering wordt stap voor stap verder verduurzaamd (People, Planet en Profit).

Lees hier meer over MVO Prestatieladder niveau 3.

Duurzaam werken

Friesland Lease wil onmogelijkheden mogelijk maken, zowel voor haar klanten als voor Friesland Lease zelf en zo bijdragen aan een schonere en gezondere wereld. ‘Mobiliteit kan schoner!’

MVO onderwerpen

Friesland Lease is gestart met de implementatie van een MVO managementsysteem. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de volgende aspecten:

Ten aanzien van het thema People:

 • Het bieden van een prettige, gezonde, vitale en veilige werkomgeving aan medewerkers.
 • Verantwoordelijkheid en ruimte om te ondernemen.
 • Flexibiliteit en transparantie in de organisatie.
 • Waarborgen van privacy van onze klanten, toeleveranciers en medewerkers.

Ten aanzien van het thema Planet:

 • Een actieve bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering door het reduceren van eigen CO2 emissies.
 • Het adviseren m.b.t. verduurzaming van wagenparken van klanten d.m.v. een verbintenis met Cleaner Car Contract (een initiatief van Stichting Natuur en Milieu).
 • Het aanbieden van verschillende programma’s, die de klanten in staat stellen om schoner en goedkoper met mobiliteit om te gaan (o.a. elektrisch rijden, Rij Groen Plan, Dikke Zunigerd Award, groene bandenprogramma, Leasefiets, vakantieauto en Free to Go).

Ten aanzien van het thema Profit:

 • Succesvol implementeren van duurzame verdienmodellen.
 • Ondersteuning van maatschappelijke organisaties, verenigingen en goede doelen (a. Ben’r en Stichting Present).
 • Continue klanttevredenheidsonderzoeken om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen van de klant en zo onze diensten verder te verbeteren.
 • Wij streven naar partnerships met onze bestaande relaties (indien mogelijk).
 • Het verbinden relaties / leveranciers.

Wij stellen uw reactie zeer op prijs!

Wij nodigen u uit om een reactie te geven! Graag zouden wij van u horen welke MVO onderwerpen wat u betreft onze prioriteit zouden moeten krijgen. Ook staan wij open voor andere suggesties. U kunt hiervoor een mail sturen naar mvo@frieslandlease.nl.

 

Volg nieuwe ontwikkelingen op de voet. Laat u inspireren.