In de diverse regeringsprogramma’s lopen de standpunten nogal uiteen met betrekking tot mobiliteit: betalen naar gebruik, autofiscaliteit en duurzame mobiliteit.Bij betalen naar gebruik zien we een een duidelijk “ja voor betalen naar gebruik” op links met Groen Links, SP, D66 en PvdA aangevuld met de Christen Unie – al of niet met congestieheffing of CO beprijzing.
CDA en VVD geloven daar niet in. CDA zet in op autonoom rijden op middellange termijn en VVD is voor meer asfalt en slimmere mobiliteit.

Over autofiscaliteit zien we bij VVD een wens voor verlaging van de MotorRijtuigenBelasting en BPM met daartegenover Groen Links met een verhoging van de autobelastingen, vooral voor onzuinige auto’s en auto’s op fossiele brandstoffen en stimulering van elektrische leaseauto’s. D66 wil af van een ingewikkelde opbouw van de autobelastingen met accijnzen, BPM en MRB. PvdA wil dat niet het bezit , maar het gebruik de hoogte van de MRB bepaalt. Wat duurzame mobiliteit betreft zijn de verschillen wat minder groot, maar zet Groen Links de toon door vanaf 2025 alleen nog elektrisch auto’s erbij te laten komen en in te zetten op groei van de randvoorwaarden voor snelle groei van elektrisch. Ook D66 zet in op investeringen in elektrisch vervoer en stimulering van elektrisch vervoer voor particulieren en tweedehands auto’s. Ook SP en Christen Unie zetten in op elektrisch vervoer en een richting naar emissieloze auto’s op elektrisch of waterstof. CDA zet vooral in op slim reizen en VVD wil met strengere normen de ontwikkeling van schone autotechnologie afdwingen.

Wat voor regeringscoalitie het ook gaat worden, de mobiliteit zal snel duurzamer worden en elektrisch vervoer en alternatieve brandstoffen zullen steeds belangrijker worden. Laten we daar nu net al jarenlang ervaring mee hebben! Met deze praktijkervaring helpen wij u graag om daar voor uw bedrijf daadwerkelijk invulling aan te geven en beleid op te formuleren. Niets doen is geen optie.

Jan Baljeu
Directeur